De ideale leefomgeving

Hoeveel zeearend paren kunnen zich nog succesvol in ons dichtbevolkte landje vestigen? Wat was en eigenlijk nog veel belangrijker, wat ís daarvoor nodig?

Adult zeearend (foto: Andries Dijkstra)

Voedselaanbod

Als we kijken naar ons zeearend paar in de Alde Feanen dan is het voedselaanbod, voor zowel hun jongen als de volwassen exemplaren, geen probleem. Dankzij de nestcam beelden, hebben we al een goede indruk gekregen van de gevarieerde hoeveelheid aan prooidieren die worden binnengebracht. Als eerste prooi bracht de zeearend man op 19 april jl. een wilde eend (vrouw) naar het nest, gevolgd door meerkoeten, vis in verschillende maten en vooral veel pullen (dons jongen) van grauwe ganzen.

Grauwe ganzen paar met pullen in de zomerpolder (april 2021)

We zullen zien dat naarmate de zeearend jongen verder opgroeien, hun voedselbehoefte daarmee evenredig gaat toenemen. Wat is er dan mooier voor de zeearenden als hun voedsel (nog) onbezorgd in de zomerpolders rondwandelt. De pullen van de grauwe ganzen groeien automatisch mee met de voedselbehoefte van de zeearend jongen. Zouden we daaruit mogen concluderen dat de geboorte en het opgroeien van onze zeearend jongen is afgestemd op eenzelfde cyclus bij de grauwe ganzen?!

Rust en ruimte

Het voedselaanbod is niet het enige criterium waar het leefgebied van een zeearend paar aan moet voldoen. Er moet ook sprake zijn van rust en ruimte in combinatie met geschikte bomen. Bij voorkeur hoge, sterke en gezonde bomen, waarin de zeearenden hun grote en zware nesten bouwen. Die ze vervolgens jaren achtereen kunnen gebruiken. In ons dichtbevolkte land, met een toenemende behoefte om in de natuur te recreëren, is juist die noodzakelijke rust en ruimte een wezenlijk aandachtspunt. Zoals er bij eendenkooien sprake is van het zogenaamde ‘afpalingsrecht’, zou je rondom een (potentiële) zeearend broedplek een vergelijkbare rustige en veilige zone van zo’n 500 meter moeten hanteren. Een zone waarbinnen geen menselijke activiteiten plaats mogen vinden.

Rust en ruimte in de Alde Feanen (april 2021)

Het ecosysteem

In meerdere door It Fryske Gea beheerde gebieden broeden zeearenden. Daar mogen wij met zijn allen trost op zijn. Maar, het gaat niet alleen om de doelstelling om een broedend paartje in een gebied te krijgen. Het door de jaren heen continu hard werken aan het realiseren van een natuurlijk, gezond en divers ecosysteem, dat is de ultieme ‘kroon op het werk!’. Een toppredator kan niet bestaan zonder een stevig fundament in de vorm van een evenwichtig ecosysteem waarin veel soorten, zowel groot als klein, uit flora en (avi)fauna een plek hebben.

Hoeveel paren zich in Nederland kunnen vestigen?

Het antwoord op die vraag zal in belangrijke mate afhangen of wij mensen bereid zijn in te schikken en daarmee de ruimte te geven aan een evenwichtig ecosysteem met een grote biodiversiteit. Een plek willen gunnen aan alle soorten, zonder als mens te bepalen van welke soorten er te veel of te weinig zijn. Via de webcam kunnen we eveneens genieten van vogelgeluiden, zoals van in de zomerpolder broedende weidevogels. En ja, dan hebben we het over een aantal ‘kritische’ soorten, waaronder de grutto! Meer lezen over weidevogels? Lees dan de blog: ‘weidevogels en predatie’.

Stel je vraag aan ons

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies