Exotisch stel

Pitrus, pitrus, pitrus. Het lijkt wel een toverspreuk. Een veld vol pitrus strekt zich voor me uit. Deze hardnekkige plant wordt op bepaalde plekken verwijderd ten behoeve van weidevogels. Zo ook in de Alde Feanen. Voor het eerst in mijn leven stap ik in een tractor om een veld vol pitrus te klepelmaaien. Ook dit is volop beleef de lente in It Fryske Gea.