Wat doet die ring daar?

Havik (foto: Jelle De Jong)

Je kan meedoen met een winactie! Hoe? Daar kom je in deze blog achter... Daarnaast vertel ik iets over hoe meneer havik aan z’n ringen komt en hoe het ringen van roofvogels in het wild in z’n werk gaat.

Het ringen van roofvogels

Samen met de andere webcamkijkers, vroeg ik mij af waar de ringen om de poten van de mannetjeshavik vandaan komen en hoe het ringen van roofvogels in het wild precies gaat. Het ringen van roofvogels is belangrijk voor onderzoek, je kan op deze manier namelijk de dieren volgen. Het vertelt je bijvoorbeeld waar ze naar toe trekken, hoe oud ze zijn geworden, wat voor gedrag ze vertonen, hoeveel voedsel er beschikbaar is en het geeft informatie over de sterfte onder de soort. Zo weten we dat meneer havik geringd is op 13 juni 2015 en al in Nationaal Park de Alde Feanen verblijft sinds 2013.

De meeste roofvogels worden geringd als ze nog nestjongen zijn. Wanneer volwassen vogels worden geringd, moet je ze eerst vangen, wat voor het dier veel stress kan opleveren. Voordat een jong wordt geringd, wordt deze eerst gemeten en gesekst. De ringmaat is namelijk vaak afhankelijk van het geslacht. Dit meten gaat als volgt… eerst wordt de vleugellengte gemeten, dan het gewicht en de krop. De vleugellengte wordt als eerste gemeten, omdat men zo de leeftijd en sekse van het dier kan bepalen.

Het vogeltrekstation

Het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en- demografie) is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) en de Ringersvereniging en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming van vogels. Het Vogeltrekstation heeft de beschikking over de ring- en terugmeldgegevens van vele miljoenen vogels, die al sinds 1911 in Nederland voorzien zijn van een ring. Ook verstrekt de instantie machtigingen aan individuele ringers in Nederland. Dit zijn er momenteel ruim 500. Gezamenlijk ringen ze ongeveer 285.000 vogels per jaar.

Hoe kan jij helpen?

Mocht je een (dode) vogel vinden die geringd is, dan is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan het Vogeltrekstation. Zij kunnen namelijk aan de hand van de ringgegevens de leeftijd bepalen en zien waar het dier vandaan komt. Zo help je mee met belangrijk onderzoek omtrent de vogels in Nederland!

Oh en…. de winactie!

Nu de lente is begonnen, verwachten we binnenkort een eerste ei. Maar wanneer kruipt er een kuiken uit dit ei? Raad de juiste dag, het tijdstip en maak kans op een vaarexcursie voor maximaal 6 personen door het prachtige leefgebied van de havik en de zeearend! De prijs is inclusief een lekker bakje koffie/thee en een heerlijk gebakje 😉

Kijk voor meedoen en meer informatie op www.itfryskegea.nl/winactie. SUCCES!

Stel je vraag aan ons

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies