Melden van klachten

Mocht u een klacht hebben over het werk van onze organisatie, het vermoeden van een misdraging richting een persoon of een schending van integriteit door een van onze medewerkers of vrijwilligers dan zijn er 3 routes die u kunt volgen:

  1. De klachtenprocedure
  2. Meldpunt persoonlijke schendingen
  3. Meldpunt integriteitsschendingen

Er is sprake van een klacht

Als u een klacht heeft over één van onze natuurgebieden of monumenten of over onze werkwijze, dan kunt u formeel een klacht indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Er is sprake van een persoonlijke schending

Van een persoonlijke schending is sprake als een van onze medewerkers of vrijwilligers in strijd met de gedragscode van onze organisatie handelt of op andere wijze maatschappelijk normen en waarden niet naleeft. Dit betreft ongewenste omgangsvormen zoals bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten.

Als u een vermoeden heeft van een dergelijke misstand of onregelmatigheid, dan kunt u een melding doen bij een van onze interne vertrouwenspersonen, zijnde Joke Veenstra (j.veenstra@itfryskegea.nl) of Jan Schram (j.schram@itfryskegea.nl). Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en de afwikkeling vindt plaats in overleg met de melder.

Meer informatie over onze gedragscode

De meldingsprocedure zoals vermeld in de gedragscode is niet alleen van toepassing op meldingen van werknemers en vrijwilligers van It Fryske Gea maar ook op meldingen door personen van buiten onze organisatie.

Er is sprake van een schending van integriteit

Van een schending van integriteit is sprake als een van onze medewerkers of vrijwilligers zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld machtsmisbruik, fraude, diefstal, corruptie of schending van een ander wettelijk voorschrift. Ook misdragingen die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, de aantasting van het milieu of van de openbare orde vallen onder het begrip: `schending van integriteit’.

Als u een vermoeden heeft van een schending van integriteit, dan kunt u een melding doen bij  onze directeur, Henk de Vries via e-mailadres: h.devries@itfryskegea.nl. Indien het vermoeden van een misstand het functioneren van de directeur betreft dan kunt u melding doen bij de voorzitter van het Bestuur van onze vereniging, Janny Vlietstra via e-mailadres: janny.vlietstra@gmail.com.

Meer informatie over onze klokkenluidersregeling gedragscode.

Deze klokkenluidersregeling is niet alleen van toepassing op werknemers en vrijwilligers van It Fryske Gea maar ook op meldingen door personen van buiten onze organisatie.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies