Rustig varen natuurlijk!

Stel je eens voor. De vogeltjes fluiten en het zonnetje schijnt. Je hebt afgesproken om thuis met vrienden te gaan BBQ’en. De boodschappen zijn binnen en jullie besluiten om voor het eten nog een klein rondje te gaan varen. Drinken mee, muziekje aan en gaan! Het volume gaat omhoog en de gashendel naar voren. Na een uurtje meer je weer thuis aan. Tijd voor de BBQ! Terwijl de kolen beginnen te roken, word je plots volledig nat gespetterd door een aantal dieren. Dieren die je hier niet had verwacht. Dieren die je wel eens langs de waterkant ziet, maar nooit van zo dichtbij. Huh?

Ieder jaar weten duizenden liefhebbers de Friese wateren te vinden. Zowel jong als oud geniet van elkaars gezelschap, van evenementen, van de terrassen aan het water en van de prachtige natuur. Per kano, sup, kite, visstoel aan de waterkant of boot wordt de natuur ontdekt. It Fryske Gea heet iedereen van harte welkom. Ons doel is echter om de gebieden te beschermen, te behouden en te ontwikkelen. En dat kunnen we alleen als we het samen doen. Samen met onze +35.000 leden en samen met jou.

‘’Natuurlijke oevers zitten vol met watervogels en wild. Ze zijn een schuilplaats voor deze dieren en daarom erg belangrijk. Te hard varen veroorzaakt golven. Hierdoor kunnen nesten wegspoelen en zelfs oevers afbreken.’’

Tjitte Zuur – toezichthouder bij It Fryske Gea

Gedragsregels voor varen

We snappen het helemaal. Op een mooie, zomerse dag een rondje varen met je gezin, partner of met een groepje vrienden. Dat kan geen kwaad, toch? Helaas wel. Te hard varen of aanmeren op kwetsbare plekken veroorzaakt namelijk schade aan natuurlijke oevers en dieren die daar leven.

Maximum snelheid
Landelijk geldt een maximumsnelheid van 20 km/u op het water, tenzij dit ter plekke anders is aangegeven. Dit geldt voor snelle motorboten, waterscooters en jetski’s. Vaar je harder dan is toegestaan? Dan riskeer je grote schade aan de oevers. Door golfslag breken ze namelijk af, met alle gevolgen van dien. Als oevers instorten, zie je soms hele stukken ronddrijven. De natuurlijke oevers zijn leefgebied voor vele diersoorten die op deze manier worden verstoord.

Snelvaren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen snelvaargebieden. Kijk op de kaart via www.varendoejesamen.nl

Meer regels voor bestuurders en schippers van snelle motorboten, waterscooters en jetski’s:
– De bestuurder is minimaal 18 jaar
– In bezit van een vaarbewijs
– In bezit van een registratiebewijs
– Heeft en gebruikt een dodemansknop aan boord
– Draagt een reddingsvest bij staand besturen van het vaartuig
– Heeft voor elke opvarende een reddingsvest aan boord en binnen handbereik

Weet waar je aanmeert
Wist jij dat de overgang van water naar land van groot belang is voor de biodiversiteit? Naast vogels, maken namelijk ook rupsen en padden gebruik van het riet. Natuurlijke oevers hebben zelfs een functie voor vissen. Een snoek en stekelbaars gebruiken rietstengels als schuilplaats om te wachten tot er een visje voorbij zwemt. Aanmeren op verboden plekken heeft dus gevolgen voor tal van diersoorten. Kijk daarom altijd op de borden in het gebied of het is toegestaan om ergens aan te meren.

Naast bebording van It Fryske Gea vind je langs de kant ook aanlegplaatsen van de Marrekrite.

Varen in toegestaan gebied
De Friese IJsselmeerkust en de Alde Feanen zijn Natura 2000-gebied (Europees beschermd). Delen van deze gebieden zijn afgesloten voor publiek. Hier rusten, foerageren en broeden vele (water)vogels. Een rustige, vertrouwde plek waar zij zich thuis voelen en hun jongen voeden. Varen in deze gebieden zorgt voor grote verstoring van de natuur.

Je herkent de afgesloten gebieden langs de IJsselmeerkust aan de palen met borden in het water en aan de boeien. In de Alde Feanen herken je ze aan de scheidingslijn van netten in het water.

Vogelrustgebied
Ook in de winter gelden er regels op het water. Zie je een gele boei met een blauwe sticker met ‘vogelrustgebied’? Blijf dan uit dit gebied. Tussen 1 oktober en 1 april zijn deze gebieden een belangrijke rustplek voor onze ‘wintergasten’. Trekvogels eten en rusten hier om zo voldoende aan te sterken. Bij verstoringen ontstaat er onrust. Vogels verliezen veel energie bij het opvliegen. Wanneer dit vaker gebeurt, vermijden ze het gebied.

Respecteer jij de natuur?

Hoe onschuldig het ook lijkt, de gevolgen van te hard varen, varen in verboden gebied of aanmeren op een kwetsbare plek zijn groot. Alleen door de natuur en de dieren met respect te behandelen, kunnen we hier met zijn allen van blijven genieten. We heten jullie van harte welkom in onze natuurgebieden, maar vragen je om ons te helpen met het beschermen van de natuur. Dit kan alleen door de gedragsregels te kennen, te respecteren en te delen. Alleen zo wordt het thuis van vele dieren niet verstoord. Net als jij ongestoord wilt genieten van jouw BBQ achter huis.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies