Watersport alleen in toegestaan gebied

Herken je dat gevoel van thuiskomen na een drukke dag? Je schoenen uit en op de bank neerploffen? Eindelijk thuis. Je duikt de keuken in voor het avondeten en besluit daarna nog even in bad te gaan. Heerlijk, relaxen en tot rust komen. Terwijl je de warme kraan nog eens opendraait, voel je plots een zuchtje wind en hoor je wel heel dichtbij gekrijs. Je komt omhoog en schrikt. Je bent omringd door dieren. Huh? Wat doen al die vogels in jouw fijne, vertrouwde omgeving?

Duizenden suppers, kanoërs, (kite)surfers, zeilers en andere watersporters genieten ieder jaar van de Friese wateren. Op en rond het water wordt de natuur ontdekt. It Fryske Gea heet iedereen van harte welkom. Onder onze natuurgebieden bevinden zich echter ook Natura 2000-gebieden. Dit zijn kwetsbare gebieden waar bedreigde plant- en diersoorten leven. Hoe onschuldig het ook lijkt, elke vorm van aanwezigheid zorgt voor onrust in deze gebieden. Het is ons doel is om de gebieden te beschermen, te behouden en te ontwikkelen. En daarom zijn er gedragsregels opgesteld. Alleen wanneer deze regels worden nageleefd, kunnen wij de natuur beschermen. Samen met onze +35.000 leden, maar ook samen met jou.

‘’In het ondiepe water langs de Friese IJsselmeerkust vinden (water)vogels voedsel en op de eilandjes een veilige broedplek, zonder predatoren. Het betreden van de afgesloten gebieden zorgt voor grote onrust. Vogels verliezen veel energie bij het opvliegen.’’

Walter Bosma – toezichthouder bij It Fryske Gea

Watersport daar waar het mag

De Friese IJsselmeerkust en de Alde Feanen zijn Natura 2000-gebied (Europees beschermd). Delen van deze gebieden zijn afgesloten voor publiek. Hier rusten, foerageren en broeden vele (water)vogels. Een rustige, vertrouwde plek waar zij zich thuis voelen en hun jongen voeden. En daar is energie voor nodig. Hoe geruisloos je ook bent op het water, jouw aanwezigheid zorgt voor verstoring.

Je herkent de afgesloten gebieden langs de IJsselmeerkust aan de palen met borden in het water en aan de boeien. In de Alde Feanen herken je ze aan de scheidingslijn van netten in het water.

Weet waar je aan wal gaat
Ben jij graag op het water met je sup, kano, (zeil)boot of ander vaartuig? Ga alleen aan wal op plekken waar met borden staat aangegeven dat dit is toegestaan. Er leven veel kwetsbare diersoorten in de gebieden langs het water. Vogels, rupsen, libellen, padden en andere soorten maken gebruik van het riet. Maar ook vissen schuilen onder water tussen het riet. Meer alleen aan waar het is toegestaan.

Naast bebording van It Fryske Gea vind je langs de kant ook aanlegplaatsen van de Marrekrite. Kijk ook op www.marrekrite.frl/varen/afmeerregels

Respecteer jij de natuur?

Hoe geruisloos je ook bent, jouw aanwezigheid in verboden gebied leidt tot ernstige verstoring van de natuur. Verstoring van het thuis van de dieren die hier leven. Dieren die hier hun jongen grootbrengen. Wij heten iedereen van harte welkom in onze gebieden, maar vragen je om ons te helpen de natuur te beschermen. Dit kan alleen door de gedragsregels te kennen, te respecteren en te delen. Alleen zo wordt het thuis van vele dieren niet verstoord. Net als jij ongestoord wilt genieten van jouw rustmomentje in bad.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies