Serieus toekomstperspectief voor weidevogels op het platteland

aanvalsplan grutto

Home » Welkom thuis weidevogel » Verhalen » In de aanval voor de grutto

We doen er zo veel aan en toch zien we het aantal grutto’s in Nederland alleen maar teruglopen. Er is verandering op grote schaal nodig om écht het verschil te kunnen maken. Aanvalsplan Grutto biedt dit: eindelijk serieus toekomstperspectief voor weidevogels op het platteland. Dit jaar gaan we in de aanval en start de uitvoering in Fryslâns meest kansrijke gebieden!

Lees ook het nieuwsbericht van 10 mei 2022: Fries beleid sleutel tot succes voor Nederlandse weidevogel!

Grutto
‘Kening fan de greide’

De beste verdediging

De grutto en de andere weidevogels in Nederland zitten in de verdediging. Sinds 1970 zijn we in Nederland 75 procent van onze grutto’s kwijtgeraakt: het aantal jongen dat uitvliegt is niet genoeg om de oude vogels te vervangen. Ondanks de vele inspanningen van de laatste jaren is het code rood. Op een aantal plaatsen zijn echter goede resultaten gehaald, waardoor we nu weten wat nodig is. Met die kennis kunnen we uit de verdediging komen – en in de aanval gaan om de populatie grutto’s weer te laten groeien.

Geschikt voor de grutto

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van onder meer oud-minister Pieter Winsemius, Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea. Het plan vond zelfs zijn oorsprong in een persoonlijk gesprek tussen Winsemius en It Fryske Gea directeur Henk de Vries, toen zij elkaar spraken over oplossingen voor de daling van het Friese veenweidegebied. De Vries: ‘In een bijzinnetje vroeg Winsemius mij: ‘Wat is eigenlijk het grootste probleem op natuurgebied in Friesland?’ Daar vonden we elkaar onmiddellijk.’ Samen met een groot aantal natuur- en landbouworganisaties, wetenschappers en zes weidevogelprovincies werkten de initiatiefnemers een plan uit om ons landschap weer geschikt te maken voor de grutto. Een paar kernwoorden zijn: meer ruimte, hoger waterpeil, kruiden, predatie tegengaan, optimaal maai- en mestbeheer en – heel belangrijk – financieel perspectief voor boeren met een hart voor weidevogels.

Aanvalsplan Grutto maakt het verschil

  1. Perspectief voor boeren. Weidevogels – het woord zegt het al – zijn afhankelijk van natuurrijk platteland. Dat is hun natuurlijke biotoop. Er valt veel winst te behalen door verduurzaming van de landbouw. En dan staat een verdienmodel voor boeren die de omslag willen maken naar een duurzamer en vogelvriendelijker manier van werken voorop. Alleen met een gezond financieel perspectief kan dit van agrariërs verwacht worden.
  2. Samenwerking. Natuurbeheerders, landbouworganisaties, overheden, maatschappelijke organisaties en deskundigen zien allemaal de urgentie. Zij gaan het beheer in een aantal gebieden nog beter afstemmen op de grutto. Ook met moeilijke maatregelen, zoals hoge waterpeilen en het verminderen van predatiedruk.
  3. Meer ruimte. Het redden van de grutto heeft alleen kans van slagen als er grote, robuuste gebieden zijn. Het Rijk biedt de provincies 70 miljoen euro voor het inrichten van 34 kansrijke gebieden: weidevogelgebieden van minimaal duizend hectare in de zes belangrijkste weidevogelprovincies (Noord-Holland, Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland).
Perspectief voor boeren

Dertien gebieden in Fryslân

Dertien van de 34 beoogde kansrijke gebieden liggen in Fryslân. Er wordt begonnen in de gebieden Idzegea (SWF), Baarderadeel/Skrok en Skrins, Kollum-Oost en Aldeboarn/De Deelen. Hier zijn collectieven voor agrarisch natuurbeheer actief of het gaat om natuurgebieden van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. In en om elk van deze gebieden liggen al combinaties van grasland met agrarisch natuurbeheer die elkaar enorm versterken.

Grutto’s en andere weidevogels hebben tijdens hun verblijf in ons land bescherming nodig. Om ze in het broedseizoen een veilig thuis met rust en voedsel te kunnen bieden, is zogenaamd mozaïekbeheer in de graslanden nodig. Dat zorgt voor voldoende hoog én laag gras, met insecten én wormen. De combinatie van gevarieerd platteland met natuurgebieden als kern, dat gaat het grote verschil maken voor onze nationale vogel!

Download het Aanvalsplan Grutto

In onze kruidenrijke graslanden voelt de grutto zich thuis en stijgt het aantal broedparen.

Help ons dit vol te houden
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies