Zoeken pictogram Contact pictogram Favorieten pictogram 0 Webshop pictogram 0 Menu pictogram

Voor iedereen die van de Friese natuur houdt

Natuur- en landbouworganisaties doen uniek natuuraanbod

It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noord-Oost Nederland, LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie doen provincie Fryslân het aanbod de Friese natuuropgave op zich te nemen. Deze natuur- en landbouw organisaties verwachten meer nieuwe natuur te kunnen aanleggen binnen het beschikbare budget. De provincie en organisaties werken dit plan het komende halfjaar verder uit. Daarna besluiten Provinciale Staten of zij de natuuropgave daadwerkelijk overdragen.

“Yn it ramt fan Right to Challenge daagje de organisaasjes ús út,” zegt gedeputeerde Johannes Kramer. “It is in moai oanbod, dat wy graach tegearre fierder útwurkje wolle en trochrekkenje.” Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, namens alle partijen: “Wy dogge de provinsje in unyk oanbod. Mei in nije wize fan behear en ynrjochting ferwachtsje de belutsen organisaasjes mear natuer mei breder draachflak realisearje te kinnen. Natuerynklusive lânbou spilet hjiryn in wichtige rol.”

Meerdere scenario’s

Wanneer na een halfjaar blijkt dat het plan van de organisaties minder kansrijk is dan het nu lijkt, wil de provincie verder met haar eigen scenario ‘verzilveren natuurlijk kapitaal’. Met deze aanpak wil de provincie zoveel mogelijk bijdragen aan de biodiversiteit in Fryslân. Gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen EHS, die bijdragen aan de internationale doelstellingen worden aangekocht en ingericht. “Projekten dy’t yn útfiering binne wurde ôfmakke. Makke ôfspraken, bygelyks oer de Sefonsterpolder yn Gaasterlân, komme wy nei. Dêrnjonken jouwe wy mei dit senario romte oan inisjatyven út de mienskip, dy natuer witte te kombinearjen mei oare maatskiplike doelen en middels. Dit om de belutsenens by ús moaie Fryske natuer te fergrutsjen”, aldus gedeputeerde Kramer.

Op 18 juli besluiten Provinciale Staten of de groene organisaties hun aanbod en de provincie hun scenario ‘verzilveren natuurlijk kapitaal’ verder uit kunnen werken.

Achtergrond

Een nieuwe natuuraanpak is nodig omdat er anders tussen 2020 en 2027 een financieel tekort dreigt van € 64 miljoen. De provincie Fryslân werkte vier scenario’s uit om het tekort te voorkomen. De natuuropgave gaat over verwerving en inrichting van nieuwe natuur in Fryslân in het NNN. Maar ook over verbetermaatregelen voor de natuur in de Natura2000-gebieden.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volg ons ook op:
Favorieten pictogram Webshop pictogram Chat pictogram Contact pictogram Lid worden
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies