Bancopolder

Petgaten, zetwallen en rietvelden vormen samen de Bancopolder, een natuurterrein van 21 hectare in de Brekkenpolder bij Lemmer. It Fryske Gea beheert hier grond van de Ottema-Kingmastichting. Het noordelijke deel is in het bezit van Staatsbosbeheer.

“De rietzanger laat zich geregeld horen en de kleine karekiet vindt hier broedgelegenheid.”

De Bancopolder is een laagveengebied. De kade rondom het gebied zorgt ervoor dat het water in de polder blijft. Toch zijn er maatregelen nodig om verdroging tegen te gaan. Een constanter waterpeil komt de waterkwaliteit ten goede, de plantengroei en trekt o.a. vogels, heikikkers en libellen. Het ruige terrein biedt beschutting aan de ree. De meeste petgaten zijn sterk verland, maar er zijn toch nog een paar open petgaten.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies