Over dit gebied

It Fryske Gea besteedt in de Bancopolder veel aandacht aan het behouden van het juiste waterpeil, zodat de vele vogels op het natte gebied blijven afkomen. Het open water wordt omringd door riet. In de beschutting zoeken vooral in de herfst en gedurende de nacht veel watervogels hun heil. Bijzonder is het voorkomen van grote aantallen heikikkers. Ook leven verschillende soorten waterjuffers en libellen in de polder.

Volop plantengroei in de Bancopolder

In de open petgaten groeit stomp fonteinkruid, bronmos en/of kransvederkruid. En langs de waterlijn gedijen hoge cyperzegge en ronde zegge.  Daarnaast bestaat een aanzienlijk deel van het terrein uit oud veenmosrietland met een dikke laag veenmos. Hierin komen biezenknoppen, pijpenstrootje, gewoon haarmos en rood viltmos voor. Soortenrijker zijn de kruidenrijke rietlanden met prachtige stukjes moerasvaren, moeraswalstro, moerasbasterdwederik, wateraardbei, padderus en melkeppe.

Padderus heeft zich verspreid over grote delen van de polder. Op een paar legakkers maakten pitrus, biezeknoppen en hennegras een enorme ontwikkeling door. Andere legakkers hebben een schraallandachtige begroeiing, met schraallandpaardenbloem, blauwe zegge, veenreukgras, kruipganzerik, veelbloemige veldbies en egelboterbloem.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies