Over dit gebied

De Blauhúster Puollen omvatten drie kleine meertjes die met elkaar in verbinding staan. It Fliet, Sipkemar en Reidmar zijn ongeveer een meter diep en daardoor goed bevaarbaar voor kleinere boten, zoals sloepen. Bij het gebied hoort ook nog een flinke lap boezemgrasland, waarop weidevogels hun leefgebied vinden. Het Tjesskar biedt een goede plek aan grutto, kievit en tureluur.

Langs de oevers van de Blauhúster Puollen zie je overal smalle rietkragen. Het riet is een broedplek voor fuut, smient, wilde eend, wintertaling en de meerkoet. De kleine rietzangers, zoals kleine karekiet en rietgors houden vooral van het oudere riet. Deze vogels trekken natuurlijk ook weer roofdieren aan. De bruine kiekendief vliegt regelmatig over de meertjes in zijn zoektocht naar voedsel. Je herkent de vogels aan hun kenmerkende vlucht. Hierbij houden ze hun vleugels in een V-stand en zweven ze laag, schommelend, biddend en rustig flappend. Wordt de muis, kikker, jonge vogel of het aas gespot? Dan storten ze zich vervolgens op de prooi.

De biologische kwaliteit van de meertjes is heel goed, maar toch staan hier geen bijzondere planten. Minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk is de onderwaternatuur. Onder de waterspiegel leeft hier baars, blankvoorn, brasem en tiendoornig stekelbaarsje. Tussen het riet kunnen zij veilig schuilen voor een echte roofvis, de snoek.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies