Over dit gebied

De Delleboersterheide is een gebied met veel variatie. Denk aan het glooiende landschap, met open heideterreinen en veenputten, omringt door bos.

It Fryske Gea wil dit terrein behouden als open beekdallandschap, zoals het nu is. De natuur moet zoveel mogelijk zelfstandig functioneren, maar waar nodig wordt wel geholpen. Op deze manier proberen wij om bijzondere vegetatietypen en de daarbij behorende diersoorten te laten ontwikkelen. De beheermethode van de Delleboersterheide is door middel van begrazing door vee en het gericht maaien van de wat ruigere percelen. Planten als blauwezegge, klokjesgentiaan en spaanse ruiter hebben baat bij dit verschralingsbeheer. Opvallend is ook de aanwezigheid van de plant beenbreek.

Een grote beestenboel

De drentse heideschapen en exmoorpony’s hebben een fulltime baan aan het begrazen van de Delleboersterheide. Maar deze grazers zijn niet de enige bewoners van het gebied. Zij leven hier samen met broedvogels, zoals de boompieper, geelgors, maar sinds kort ook de kraanvogel die hier in 2018 en 2019 succesvol heeft gebroed en de wespendief. Daarnaast vind je hier zoogdieren, zoals de vos en de das. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, fladderen er bruine vuurvlinders, kommavlinders en soms wel honderd heideblauwtjes rond. Sprinkhanen zoals de heidesabelsprinkhaan, leven hier samen met 43 verschillende soorten libellen waaronder de zeldzame tengere pantserjuffer. ‘De libellen zijn erg goed te bewonderen vanaf de libellenvlonder aan de Catspoele, die je kunt bereiken via de Alberdaweg!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies