Over dit gebied

Dankzij goed onderhoud zijn de eendenkooien als cultuurhistorische elementen in het landschap bewaard gebleven. In 1939 en 1942 kreeg It Fryske Gea de Van Asperen Einekoaien in bezit. In 1953 wist de vereniging ook het lage grasland tussen de beide kooien te verwerven. Door het opwerpen van een kade kon voor het natuurgebied een eigen, hoger waterpeil worden gehandhaafd, wat de redding was voor de zoutminnende planten en de talrijke vogels in het gebied.

Rijk aan vogels en planten

In de lage graslanden tussen de eendenkooien groeit de behaarde boterbloem, een voor Fryslân schaarse plant. Eind mei geven de helder gele bloemen het veld kleur, samen met de rode gloed van de veldzuring en de grijze tinten van de geknikte vossenstaart. Het is er rijk aan vogels en aan planten. Natuurgebied de Eanjumerkolken heeft, al is het op gepaste afstand, de natuurliefhebber veel te bieden.

Zilte Vitaliteit

It Fryske Gea maakt zich sterk voor een vitale en bruisende Waddenkust. Een vitale kust vraagt om samenwerking en daarom nodigt de vereniging bewoners en gebruikers uit de kuststreek (landbouw, waterbeheer, recreatie, cultuur, dorpen) uit om in dialoog te gaan. Om met elkaar te zoeken naar gedeelde kansen. En kansen zijn er volop, zo laten bestaande initiatieven zien. Gezamenlijk kunnen we de Friese Waddenkust verrijken. Met projecten rond zilte landbouw, levendige dorpen, groene dijken en natuur. Zilt vormt de rode draad. Deze aanpak noemen we dan ook Zilte Vitaliteit.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies