Over dit gebied

De namen van twee van de deelgebieden van het omvangrijke natuurgebied de Fluezen zeggen het al. De Fûgelhoeke en het Fûgeleilân zijn rijk aan vogels. De combinatie van water, riet en boezemlanden trekt veel dieren aan. Vanzelfsprekend zijn hier veel riet- en watervogels, maar in de struiken langs het fietspad vinden ook tuinfluiter en spotvogel een plaats. Dit Natura-2000 gebied is van internationale waarde, onder andere vanwege de rustfunctie voor watervogels. In de winter vind je hier veel eenden en ganzen!

Hier komt ook kruidenrijk rietland voor, met moerasvaren, moerasbasterd-wederik, rietorchis en echte koekoeksbloem. Op veel kleinere schaal komt zuur veenmosrietland voor. Tussen het veenmos gedijen kamvaren, waternavel, zompzegge en veenreukgras. Waar de rietzoom erg dicht is, staat de moerasmelkdistel op sommige plaatsen manshoog.

Weidevogels als kievit, grutto, scholekster en tureluur houden wel van het natte land van de boezemlanden, het ‘Bûtlân de Fluezen’. De bergeend laat zich geregeld zien en de fuut zoekt zijn heil vooral in de rietzoom. Ook buiten de broedtijd zijn de boezemlanden belangrijk voor vogels. Lepelaars zoeken er naar voedsel, aalscholvers vissen op het meer en in herfst en winter raakt het boezemland af en toe bevolkt door grote aantallen eenden en ganzen.

Broeden tussen en op zandeilanden

De randen van het eiland De Oarden bleken weg te zakken. Om verdwijning te voorkomen is daarom grond opgespoten. Hiermee hopen we een goede broedplaats voor visdiefjes en kokmeeuwen te creëren. Rondom It Sân (het water tussen de eilandjes Sânkop en De Oarden) biedt nu al broedplaats voor veel tafel- en krakeenden. Ook het baardmannetje nestelt hier, net als de bruine kiekendief en de roerdomp.

Het hooiland van Lânseinpolder langs de Fluezen staat in de zomer vol bloeiende grassen en kruiden. Gestreepte witbol, kale jonker en echte koekoeksbloem maken er een kleurrijk geheel van. De bloei van de grote ratelaar met zijn mooie gele bloemen mag zelfs spectaculair genoemd worden.

Van een heel andere orde dan de terreinen van water, moeras en weiland is het Koudumerboskje. In dit wilgenbosje in het open gebied langs meer en kanaal komen heel wat broedvogels voor. Houtduif, grasmus, tuinfluiter, fitis en winterkoninkje behoren tot de bewoners. In het bosje groeien veel verschillende soorten varens, waarvan de geschubde mannetjesvaren heel bijzonder is. In de rietzoom langs de grondberging groeien diverse moerasplanten. Ook de gewone dotterbloem die in deze hoek van Fryslân verder bijna nergens te vinden is, heeft zich hier gevestigd.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies