Ryptsjerksterpolder

De Ryptsjerksterpolder is een van de natuurparels in Fryslân, waar in het voorjaar veel weidevogels naar terugkeren. Grote aantallen steltlopers als kemphaan en grutto die vanuit hun zuidelijke overwinteringsgebieden weer op doortrek zijn naar hun noordelijke gebieden. In de winter staan de polders onder water. Veel ganzen, eenden en zwanen nemen het gebied dan in gebruik als veilige slaapplaats. Ook halen de zomerpolders bij de eerste vorstperiode regelmatig de nationale televisie. Met de karakteristieke Ypeymolen op de achtergrond, zorgen de eerste schaatsers voor filmische plaatsjes.

Waterrijke natuur

Water speelt in de Ryptsjerksterpolder een belangrijke rol. Door de overgang van zandgrond naar veen en van hoog naar laag komt in de polder op plekken mineraalrijk grondwater naar boven. Plantensoorten als dotterbloem en grote ratelaar zijn kenmerkend voor deze natte omstandigheden. Ook insecten als het hooibeestje en de vroege glazenmaker profiteren hiervan.

Dit is ien fan de top-gebieten fan Fryslân. Wy binne hjir ôfgryslik grutsk en sunich op en dogge altyd ús bêst om dizze unike nateur te beskermjen’ Jan Jelle Jongsma districtshoofd It Fryske Gea

Vogel eldorado

Een deel van de graslanden in de Ryptsjerksterpolder, de zogenaamde zomerpolders, komt van half oktober tot half maart onder water te staan. Het gebied trekt dan veel overwinterende ganzen, eenden en zwanen aan. Duizenden kolganzen, brandganzen en smienten houden een tussenstop voor ze in het voorjaar naar hun broedgebieden in het hoge noorden vliegen. In het voorjaar is de droogvallende polder een eldorado voor grote aantallen weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik. In het riet van de petgaten broeden bruine kiekendief, baardmannetje, roerdomp, blauwborst, waterral, kleine karekiet en veel rietzangers.

Winterliefhebbers

Niet alleen vogels profiteren in de wintermaanden van de ondergelopen polders. Bij de eerste flinke nachtvorst trekt het gebied ook fanatieke schaatsliefhebbers. Door het kleine laagje water vriezen de polders snel dicht en is het één van de eerste plekken in Fryslân waar je op natuurijs kunt schaatsen.

Uitkijkpunt en wandelroute

Het vogelrijke gebied met grazende exmoorpony’s is te bewonderen vanaf het uitkijkpunt naast de Westerdyk (N361) bij Gytsjerk. Dankzij een bankje met een paraplu-vormige overkapping is het jaarrond genieten van het panorama-view. Daarnaast loopt er ook een wandelroute door de Ryptsjerksterpolder die van 15 juni tot 1 oktober toegankelijk is.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies