Over dit gebied

Kwelder Westhoek is een stukje ‘nieuwe natuur’. Vroeger kreeg de plaatselijke bevolking hier zwemles. Door de zandige bodem was het voor de kinderen een veilige plek om kennis te maken met het water van de Waddenzee. Het gebied veranderde drastisch na de aanleg van de Afsluitdijk. De waterstromen in de Waddenzee veranderden en hierdoor kwam er voor de kust steeds meer slik te liggen. De kwelder groeide langzaam aan en een prachtig natuurgebied ontstond. Een bijzondere situatie. Kwelder Westhoek is daarmee de enige vastelandskwelder in Friesland die op natuurlijke wijze is ontstaan.

Veilige haven tijdens hoogwater

Tijdens laagwater is het etenstijd op droogvallende delen van de Waddenzee. De vogels verspreiden zich dan over het Wad en zoeken naar krabbetjes, pieren en andere beestjes. Als het tij keert en het water stijgt, zoeken de vogels hoger gelegen delen op. Deze plekken gebruiken ze als rust- en slaapplaats tijdens hoogwater. Vooral aan de rand van het Wad kun je veel van deze hoogwatervluchtplaatsen vinden en Kwelder Westhoek is daar een voorbeeld van. Het is de plek waar duizenden vogels zich verzamelen en je rosse grutto’s, kanoeten, scholeksters, kluten, bonte strandlopers, lepelaars en wulpen kunt bewonderen.

Broedende vogels

Kwelder Westhoek is ook een broedgebied voor vogels. Veel soorten gebruiken het gebied om hun jongen groot te brengen. Niet alleen wadvogels als scholekster broeden hier, maar ook verschillende rietvogels zoals blauwborst, bosrietzanger, kleine karekiet en rietgors.

Genieten op afstand

Westhoek is niet alleen een geliefde plek voor vogels maar ook voor omwonenden en bezoekers, om te wandelen met de hond of om te genieten van het weidse waddenlandschap en de vogels. Onbedoeld veroorzaakt dit soms verstoring voor rustende vogels. Daarom zijn we samen met Vogelbescherming Nederland op zoek gegaan naar een manier om vogels de broodnodige rust te geven én mensen op een verantwoorde manier te laten genieten van deze unieke plek. Door plaatsing van een getijdenwijzer vlakbij de kwelder is, met real-time getijdendata op het scherm, te zien of er hoog- of laagwater is. We vragen bezoekers de kwelder alleen te betreden bij laagwater. Bij hoogwater rusten de vogels vlakbij de kust en zorgt het betreden van de kwelder voor grote onrust onder de soms tienduizenden vogels.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies