Over dit gebied

Bij een onbewoond eiland denken we al snel aan piraten die hun schat hier begraven hebben. De schatten van de Makkumernoardwaard liggen alleen in de natuur. De Noordse woelmuis is een voorbeeld van zo’n pareltje.

Deze muizensoort is zeer zeldzaam en leeft op plekken waar andere muizen liever niet komen. Het natte rietlandschap omringd door het IJsselmeerwater past deze woelmuis precies. De orchidee heeft daarbij een veilige standplaats op het eiland. Het aantal vleeskleurige orchissen is in Nederland sinds 1950 gehalveerd, maar weet zich hier goed staande te houden.

Het witte schelpenstrand is een andere ‘verborgen’ schat van de Makkumernoardwaard. Deze blinkende kustlijn schittert je zelfs vanaf de Afsluitdijk tegemoet en ontstond doordat door stroming en golfslag een wal van zand met veel schelpen is ontstaan. De vele schelpen verwijzen naar de tijd van de Zuiderzee. Het zijn namelijk allemaal de schelprestanten van weekdieren die in zoutwater leven.

Wandelen bij Makkum

Het schiereiland de Makkumersúdwaard is na de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel ingepolderd en in cultuur gebracht. De zuidpunt is nog altijd een belangrijk natuurgebied en kun je bezoeken. De korte wandelroute loopt langs de rietpolders die in het voorjaar geel kleuren van de dotterbloemen. Daarnaast zie je op veel plekken ruigtekruiden zoals Koninginnekruid, moerasspirea en moerasmelkdistel. De vele insecten smullen van het nectar van hun bloemen. In het ondiepe water voor de Makkumersúdwaard zwemmen regelmatig grote aantallen knobbelzwanen, wilde zwanen en kleine zwanen. Zij eten de waterplanten uit het ondiepe water van het IJsselmeer.

Vogels kijken in de vogelkijkhut ‘De Ral’

Vlakbij Piaam ligt de Koaiwaard. Vanaf het ‘bordes’ op de zeedijk is het uitzicht over het IJsselmeer prachtig. Heb je geluk? Dan hoor je vanuit het riet het gehoemp van een roerdomp. Hij loopt langs de slenken op zoek naar de lekkere visjes, die hier graag hun eitjes leggen. Vanuit de vogelkijkhut kijk je uit over het ondiepe water met watervogels zoals krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. De omringende rietlanden zijn het domein van de blauwborst, baardmannetje en snor. De visarend kreeg van onze boswachters een speciale behandeling. Voor deze roofvogel werden twee dode eiken in het water geplaatst. Na een vistochtje kan deze roofvogel hier op uitrusten en heeft de vogelaar een magnifiek uitzicht. Een win-winsituatie.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies