Over dit gebied

Kleine hoekjes natuur kunnen heel waardevol zijn. De Teroelster Sipen bewijzen dit. Ze hebben grote waarde als broedgebied voor vogels die op moeras en riet zijn aangewezen.

Klein maar waardevol moerasgebied

De rietzanger broedt er, net als de snor, bruine kiekendief en de knobbelzwaan. In de bosjes groeien grauwe wilgen en hoge elzen. Zij bieden beschutting aan reeën. Verder zijn hier opmerkelijk veel nachtvlinders te vinden. Om het verschil tussen een nachtvlinder en een dagvlinder te zien, kun je het beste naar de voelsprieten kijken. Zit er een ‘knopje’ aan het uiteinde? Dan is het een dagvlinder. Is de antenne draadvormig of geveerd? Dan zie je een nachtvlinder. Daarnaast zijn de meeste nachtvlinders onopvallend qua kleur.

Natuur geïsoleerd in de landbouwpolders

Versnippering van natuurgebieden is al heel lang een probleem in de natuurbescherming. De Teroelster Sipen zijn er een duidelijk voorbeeld van. Het gebied ligt geïsoleerd tussen landbouwpolders. Deze omliggende landerijen houden het waterpeil graag laag, waardoor dit moerasgebiedje langzaam uitdroogt. Misschien kan dit terrein ooit deel uitmaken van een lint van natuurgebieden, van het Koevordermeer naar de Vegelinbossen. Het zou zeker een oplossing zijn voor haar ‘problemen’.

Qua planten is er hier genoeg te vinden. In het open water staat de gele plomp te pronken en in het hoge riet groeit de kleine lisdodde. Het veenmosrietland biedt een plek aan varens, maar ook planten zoals waternavel, watermunt, moeraswederik en melkeppe.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies