Over dit gebied

De bescherming van weidevogels is een enorme uitdaging in Fryslân. De Warkumerwaard vervult hierin een belangrijke rol. In deze moeilijke weidevogeltijden koesteren wij daarom dit vogelrijke gebied extra. Het is namelijk een kerngebied en dat houdt in dat grutto’s, kieviten, wulpen en scholeksters zich hier concentreren. Vanuit deze plek kunnen jonge weidevogels zich uiteindelijk verspreiden naar kansrijke weidevogelgebieden.

Bloeiende bloemen in een weidevogelgebied

De weidevogels zijn niet de enige die van de Warkumerbinnenwaard houden. Je vind hier ook bijzondere planten. In de zomer nemen de kleuren geel en paars sommige weilanden over. Grote velden verkeuren geel door de grote ratelaar (rinkelbel). De gele bloemetjes zijn niet alleen mooi, maar maken een prachtig ratelend geluid na hun bloei. Ook de orchidee profiteert van de voedselarme omstandigheden in het veld. Ze staan met tientallen bij elkaar en wuiven met hun paarse bloemen in de IJsselmeerwind.

Uitdaging aan de Friese IJsselmeerkust

Het aantal vogels in dit natuurgebied is enorm. Door de ligging aan het IJsselmeer is de Warkumerwaard een plek waar veel vogels even uitrusten, voordat zij de oversteek maken naar andere gebieden. Daarnaast is er veel voedsel te vinden in het ondiepe water. Op de zeven schelpenbanken nestelen bijvoorbeeld grote groepen kokmeeuwen en visdiefjes, maar ook goudplevieren, bontbekplevier en oeverlopers vinden hier een plekje. De kluut is een graag geziene gast. Met zijn prachtige gekromde snavel zoekt hij naar garnaaltjes en insecten.

Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbemeste graslanden met veel bijzondere planten. In het vroege voorjaar is hier de moeraspaardebloem te vinden, later in het jaar gevolgd door aardbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, zilte zegge, moeraszoutgras, waterpunge en zilt torkruid. In de zomer grazen hier koeien.

De ligging van dit natuurgebied heeft ook een nadeel. De Warkumerwaard is heel vlak en ligt op bijna dezelfde hoogte als het waterpeil van het IJsselmeer. Bij voorjaarstormen met een hoog waterpeil spoelen hierdoor nesten weg. Daarnaast zijn er plannen vanuit het Rijk om het waterpeil in het IJsselmeer te verhogen. Een deel van dit unieke gebied zou hierdoor onderwater kunnen verdwijnen. Vanuit het Deltafonds reserveert het Rijk daarom 12 miljoen euro voor herstelwerkzaamheden voor de totale IJsselmeerkust. Het is een mooie kans om dit geld optimaal in te zetten ten goede van de recreatie, natuur, cultuurhistorie en visserij. Alle partijen, waaronder It Fryske Gea, kijken nu hoe dit het beste kan.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies