17 miljoen voor sterke én mooie Friese IJsselmeerkust

In 2023 is de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterkt en aantrekkelijker gemaakt. Het rijk en Friese overheden trekken hier gezamenlijk bijna 17 miljoen euro voor uit. Grootste deel van het geld is bestemd om de kust te versterken. Die is de afgelopen decennia langzamerhand afgebrokkeld door een onnatuurlijk peilbeheer in het IJsselmeer. Daarnaast gaat een deel naar het aantrekkelijker maken van het gebied. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuur, nieuwe fietspaden en het herstellen van stranden.

IJsselmeerkust It Fryske Gea

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde De Rouwe (provincie Fryslân), wethouder Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en wethouder Veltman (De Fryske Marren) tekenden vandaag een bestuursovereenkomst in Workum. Aanleiding voor de miljoeneninvestering is het voorkomen van verdere afslag van de kust. Het invoeren van een flexibel waterpeil zal hier geen verbetering in brengen. In de zomerperiode mag het waterpeil in het IJsselmeer straks maximaal 20 centimeter in hoogte verschillen. Het rijk investeert 12 miljoen euro in een sterke kust. Friese overheden dragen 4,9 miljoen euro bij om tegelijk kansen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie te verzilveren.

Door inwoners bedacht

De plannen voor de IJsselmeerkust komen van de inwoners en ondernemers zelf. Workum is één van de plekken waar meerdere wensen nu werkelijkheid worden. Natuurgebied de Workumerwaard wordt hersteld en uitgebreid, op het strand komen betere plekken voor zwemmers en (kite)surfers en er komt een strekdam om vaargeul it Soal beter toegankelijk te maken.

Naast Workum kunnen de projecten bij Hindeloopen, Gaasterland, Laaxum en Lemmer rekenen op financiële steun. De Makkumer eilandjes, het sluisje bij Molkwar en het landbouwinitiatief de Gaasterwaarden staan voorlopig op de reservelijst. Hier is momenteel te weinig geld of draagvlak voor.

Hoe verder?

Het komende jaar hebben de samenwerkende Friese overheden, het rijk en It Fryske Gea nodig om de plannen uit te werken en klaar te maken voor realisatie. Vanaf 2020 gaat de schep in de grond. Streven is dat de projecten in 2023 klaar zijn.

Blik op 2050

Het versterken en verfraaien van de Friese IJsselmeerkust is een eerste stap in de aanpak van het IJsselmeer. De ambities van het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen reiken verder. In de Agenda IJsselmeergebied 2050 werken zij samen aan maatregelen en projecten voor de komende 30 jaar. Als inbreng maken de samenwerkende Friese overheden een Fries ambitieprogramma.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies