Aandacht voor ‘Kring-Loop’- landbouw in Den Haag!

Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de wandelschoenen aan om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Directeur Henk de Vries loopt voor It Fryske Gea. Zet ook je beste beentje voor en doe mee!

Hoopvol geluid over onze toekomstige landbouw

Wij willen met dit plan gehoor geven aan de gezamenlijke wens om ons voedselsysteem binnen de draagkracht van de aarde te organiseren. Als wandelaars vragen we de overheid om snel in actie te komen, aangezien het huidige systeem niet meer houdbaar is. We doen zelf een voorzet met het plan, dat nadrukkelijk geen protest is, maar de weg vooruit schetst. Het 10-stappenplan op www.dewegvooruit.nl wordt dinsdag aan minister Schouten overhandigd. Tijdens Vroege Vogels op diezelfde dag, wordt de Kring-Loop en het plan persoonlijk toegelicht door onder andere Marcia de Graaff (Kening fan ‘e Greide).

Waarom natuurinclusieve kringlooplandbouw?

Natuurinclusieve kringlooplandbouw is een landbouw-voedselsysteem waarin ecologische kringloopprincipes het uitgangspunt zijn: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen grondstoffen, dus zo min mogelijk van externe middelen zoals fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Mest wordt weer teruggebracht op het land. Er wordt met respect omgegaan met de natuurlijke omgeving. Een duurzame landbouw met een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-)water, gezonde producten en gezond vee. Ook de keten eromheen is duurzaam georganiseerd. Daarnaast verdienen boeren in dit systeem een goed inkomen en burgers zijn bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.

Een positieve, maar urgente boodschap naar Den Haag

Op de boerderij in Delfgauw waar minister Schouten in 2018 haar veelbelovende kringloopvisie lanceerde, gaat op 14 januari de Kring-Loop van start. Deze datum is de eerste dag na het kerstreces. Wij als organisaties maken hiermee duidelijk direct aan de slag te willen gaan met een omslag in 2020. We verwachten wandelend binnen ruim twee uur Den Haag te bereiken, waar het stappenplan aan minister Schouten wordt overhandigd. Het plan borduurt voort op intenties die de minister in 2018 uitsprak en schetsen het proces dat nodig is om daar gezamenlijk te komen: met boeren, burgers, ketenpartijen, financiers, natuurbeschermers en de overheid.

“Het plan is tot stand gekomen door de bijzonder hoge inzet van ruim 50 organisaties, die tijd hebben vrijgemaakt om hun bijdrage te formuleren. Samen brengen we een hoopvolle, maar tegelijk urgente boodschap naar Den Haag.”

Aldus Marcia de Graaff, aanjager van Kening fan ‘e Greide en mede-initiatiefnemer van de Kring-Loop.

Een overkoepelende toekomstvisie

In het plan ‘De weg vooruit’. 10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw staat de overkoepelende visie voor de toekomst (2040). Het eerste deel van deze visie luidt als volgt:

“Nederland is dan een land met een natuurinclusief kringlooplandbouw-voedselsysteem. Met een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Met een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-) water, gezonde producten en gezond vee. Met een aantrekkelijk en gevarieerd landschap. Met een circulaire, klimaatneutrale voedseleconomie, bewuste burgers die bereid zijn een reële prijs voor hun voedsel te betalen en boeren die een goed inkomen verdienen doordat ze een aantrekkelijke beloning krijgen voor het natuurinclusief en circulair produceren van voedsel. Ook toekomstige generaties willen met dit perspectief graag boer worden.”

Kring-Loop voor natuur in Den Haag

Zet je beste beentje voor en loop mee!

Ben jij het eens met onze visie en wil je hiervoor ook in actie komen? Sluit dan dinsdag 14 januari, van 09.30 – 13.00 uur, aan bij de Kring-Loop en wandel o.a. met onze directeur Henk mee! We nodigen iedereen uit om aan te sluiten. De route is totaal 10 kilometer lang, maar het is ook mogelijk om halverwege aan te sluiten. Kijk snel voor de mogelijkheden en meld je aan. Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van pendelbussen, maar het aantal plekken is beperkt. Ook hiervoor is aanmelden verstandig.

Via de Kring-Loop Facebookpagina volg je al het actuele nieuws!

Programma Kring-Loop 14 januari 2020

08:30 uur: verzamelen op Hoeve Biesland. (adres: Bieslandseweg 1, Delfgauw)
09:15 uur: openingswoord
09:45 uur: start Kring-Loop
12.00 uur: aankomst Lange Voorhout (finish route)
13.30 uur: overhandiging plan aan minister Carola Schouten (Binnenhof 17, Den Haag)

NB: eindbestemming is nog in overleg met de gemeente, afhankelijk van aantal deelnemers, de route wordt z.s.m bijgewerkt!

De Kring-Loop is een landelijk gedragen initiatief van onder meer:
Kening fan ‘e Greide, It Fryske Gea, Symphony of Soils, De Natuur- en Milieufederaties, Urgenda, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Greenpeace, Caring Farmers, Transitie Coalitie Voedsel, Triodos Bank, Netwerk GRONDig, Wereld Natuur Fonds, CSA Netwerk Nederland, Circulair Friesland, Netwerk Natuur-Inclusieve Landbouw, Toekomstboeren, TAPP Coalitie, Bionext, Friese Voedselbeweging, Voedsel Anders, Herenboeren, Team Ecosys, Netwerk ter bevordering van biocyclische veganlandbouw, Het Groninger Landschap, Stichting Voedselbosbouw Nederland, Avalon, Stichting Drechtstadsboer, Boerenraad, Vogelbescherming Nederland, Milieudefensie, Slow Food Youth Network, de BioTuinders, Landschap Noord-Holland, Biohuis, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Biowad, Louis Bolk Instituut, Soorten NL, Stichting Demeter, Bio-Logisch-Limburg, Aeres Warmonderhof, Terrestris, BD-vereniging, Zonnehoeve, de Fryske, Stichting Bio-Ki, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Natuur&Milieu, BioNederland, Hofweb en Grootouders voor het Klimaat.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies