Aanvalsplan Grutto

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zó hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen, voor het te laat is! Reden genoeg voor het Aanvalsplan Grutto.

Grutto

Ja, ik steun het Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto werd in november 2020 overhandigd aan minister Carola Schouten, maar er wordt te weinig mee gedaan. Daarom is er een petitie gestart om de nieuwe regering op te roepen het Aanvalsplan Grutto op te nemen in het regeerakkoord en de weidevogels te redden. Teken hier de petitie.

Teloorgang

De grutto – onze nationale vogel – verdwijnt in rap tempo uit ons land: Waren er in 1970 nog 120.000 broedparen van deze weidevogels, nu resteren er minder dan 30.000 en de achteruitgang gaat onverminderd door. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de grutto: maar liefst 80% van Europese populatie broedt in ons land. De achteruitgang van de weidevogels is een gevolg van de teloorgang van het unieke weidelandschap van laag-Nederland. Ook van andere weidevogels, zoals kievit, scholekster en tureluur, zijn er steeds minder.

Het Aanvalsplan Grutto in een notendop

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Met dit plan moet het lukken de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te keren.

  • Dertig gebieden van 1000 hectare waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor weidevogels
  • Open weidegebieden met een hoog waterpeil en bloemrijk grasland waar laat in het jaar wordt gemaaid
  • Boeren krijgen een goed inkomen door onder andere langdurige overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer en extra geld voor de melk
  • Kosten voor de overheid 35 miljoen per jaar: voor maar 2 euro per Nederlander per jaar redden we de grutto!

Aanval is de laatste verdediging

De aandacht voor het herstel van de biodiversiteit is de afgelopen jaren toegenomen door nieuws over de vastgestelde achteruitgang van insecten. Maar ook het verschijnen van voorheen heel gewone vogelsoorten op de Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels. In de afgelopen jaren is de kennis over de bescherming van weidevogels toegenomen en is de organisatie van het agrarisch natuurbeheer aangepast. In het land zijn meerdere goede initiatieven voor weidevogels genomen. Deze ontwikkelingen hebben tot nu toe echter onvoldoende effect. Daarom is nu het moment voor de aanval!

Directeur Henk de Vries van it Fryske Gea: ‘met het bestaande natuur- en landbouwbeleid redden we de grutto en andere weidevogels niet. Er zijn rigoureuze maatregelen op verschillende fronten nodig om de grutto te redden’.

Wat er nog meer in het plan staat?

Download het Aanvalsplan Grutto en lees meer over dit initiatief.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies