50 soorten waterroofkevers in Eanjumerkolken

Studenten hebben in het najaar van 2020 onderzoek gedaan in de Eanjumerkolken naar het leefgebied van diadrome vissen. Dit zijn vissen die gedurende hun leven een trekbeweging van het zoute naar het zoete water maken of omgekeerd, ze hebben beide soorten water nodig om zich voort te planten. En uit dit onderzoek kwamen een aantal bijzondere vondsten!

Onderzoek naar voedselaanbod voor de vissen

In het kader van het project ‘Impuls voor Diadrome vissen’ onderzochten ze de leefomgeving van deze vissen. Het doel was om inzicht te krijgen in de geschiktheid als opgroeigebied voor paling en driedoornige stekelbaars. Eén van de onderdelen was het onderzoeken van voedselaanbod. Zo ontdekten ze dat er meer dan 50 soorten waterroofkevers in de Eanjumerkolken leven! Als je bedenkt dat dit slechts een steekproef is en er circa 350 soorten in Nederland voorkomen, is dat best een mooi opvallend aantal. 

Zeldzame soorten

Onder deze soorten zijn twee zeldzaamheden ontdekt, Enochrus melanocephalus en Haliplus confinis. De meest gevangen kever is een van de grotere waterroofkevers die wel 33,5mm lang kan worden, de gevlekte geelgerande (Dytiscus circumflexus). In de toekomst wordt verwacht nog meer onderzoek te doen naar de soorten waterroofkevers in de Eanjumerkolken.

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies