Feestelijke oplevering ecologische verbindingszone

Woensdag 24 april is de nieuwe ecologische verbindingszone ten zuiden van het Easterskar, vlakbij Rotstergaast, officieel geopend. De barrière voor dieren en planten is met de aanleg van deze waterverbinding verleden tijd. Otters, ringslangen en de zilveren maanvlinder krijgen vrij baan om makkelijker en veiliger van de ene naar de andere plek te trekken.

Met de onthulling van het nieuwe infopaneel en de picknickbank is het natuurgebied helemaal klaar voor wandelaars die de wandelroute langs de slenk willen uitproberen. Deze slenk laat water van de Tsjonger doorstromen naar het Easterskar. Daarnaast zorgt het voor een natte verbinding via de Tsjonger naar het Natura 2000-gebied Rottige Meenthe & Brandemeer.

Uitdroging voorkomen

In vergelijking met de weilanden eromheen, ligt het Easterskar vrij hoog. Het grondwater lekt hierdoor weg naar de laaggelegen weilanden, waardoor het gebied regelmatig droog stond. Dat was vorige zomer extra goed te zien. De verbindingszone bestaat uit kleine wateren, petgaten, kruidenrijke rietlanden, natte graslanden, vochtige ruigtes en hoger gelegen soortenrijke graslanden. Door de continue aanvoer van schoon water uit de Tsjonger, blijft het moerasgebied nu wel nat en zompig, waar diersoorten als de otter, waterspitsmuis, blauwborst, kleine modderkruiper en poelkikker van houden.

Geen natte voeten voor de landbouw

Het waterpeil in het natuurgebied gaat omhoog, maar in de omliggende landbouwgebieden blijft het grotendeels hetzelfde. Op het punt waar de hoge en lage waterstromen elkaar kruisen zijn ondergrondse duikers van 25.000 kilo per stuk geplaatst. Daarmee stroomt het landbouwwater onder het water van de verbindingszone door, als een soort aquaduct. Zo raken de stromen elkaar niet en houdt de landbouw de voeten droog.

Ruimte voor recreatie

De verbindingszone is ingericht in het kader van het Friese Merenproject. Door hier ruimte voor natuur te maken, ontstaat er op andere plekken in Fryslân (bijvoorbeeld op de Tsjonger en het Polderhoofdkanaal) ruimte om de waterrecreatie een impuls te geven.

Ane Zijlstra, projectleider van It Fryske Gea noemt het een geslaagd project:

“In goed overleg met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben we met behulp van loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking een landinrichtingsproject met meerdere doelstellingen gerealiseerd. De medewerking van de naastliggende agrariër is hierbij van essentieel belang geweest, zonder zijn constructieve houding was het project niet mogelijk geweest. In de afgelopen weken ben ik meerdere keren aangesproken door passanten en bewoners uit de buurt die vooral de landschappelijke ingreep als bijzonder positief ervaarden. De aanleg van de verbindingszone is dan ook een geslaagd project om trots op te zijn!”

Meer weten over het gebied?

Bekijk onze natuurpagina met informatie over het gebied en de wandelroutes door het Easterskar langs de nieuwe verbindingszone.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies