Mijn favoriete plek: Bouwepet

De Bouwepet is voor Uulco Hoekstra de plek waar zijn carrière bij It Fryske Gea in 2017 begon. “Het blijft hier uniek, zo wisselend per seizoen. In de winter trekt het gebied veel watervogels en in het voorjaar komen alle rietzangers weer terug. Alleen al het gezang van de vogels is gewoon genieten!”

De Bouwepet maakt deel uit van het Bûtefjild, een belangrijke schakel in de natte ecologische verbindingszone tussen de Grutte Wielen en het Lauwersmeer. Door de aanleg van de nieuwe faunapassage bij Gytsjerk en de duiker in de Ottemaweg kan het water – en al wat er in leeft – zich verplaatsen van de Grutte Wielen via de Bouwepet, het Ottema-Wiersmareservaat, de Sippenfinnen en de Houtwiel naar het Lauwersmeergebied.

Weidevogels

“Wintergasten als ganzen, eenden en steltlopers eten en rusten hier. En grote groepen spreeuwen slapen ‘s winters in de rietvelden. Een uniek gezicht, die wolken van spreeuwen.”

Een ideaal leefgebied voor de otter! Voor Uulco brengt dat een speciale herinnering met zich mee. Als leerling bij It Fryske Gea zette hij in 2017, samen met collega’s, weesotter Abby uit in de Bouwepet. “Elke keer als ik hier ben, hoop ik haar eens te zien!” Herkennen zullen ze elkaar niet, maar het idee is natuurlijk prachtig. ’s Winters staan grote delen van de Bouwepet onder water. “Wintergasten als ganzen, eenden en weidevogels eten en rusten hier. En grote groepen spreeuwen slapen ‘s winters in de rietvelden. Een uniek gezicht, die wolken van spreeuwen.”

In het voorjaar keren rietvogels als baardman, blauwborst, bosrietzanger, kleine karekiet en zwartkop terug in het gebied. “Stuk voor stuk kleine vogels die hun territorium afbakenen met hun eigen zang. Bij de blauwborst komen eerst de mannetjes en daarna de vrouwtjes. Ook bruine kiekendief en roerdomp broeden in de rietvelden van de Bouwepet. Bovendien tref je er de buizerd en de torenvalk aan en als je geluk hebt ook de visarend die als dwaalgast op zoek is naar een visje.” It Fryske Gea onderhoudt de Bouwepet door te maaien en de wandelroute te klepelen. “Bovendien krijgen we jaarrond hulp van een kudde Exmoorpony’s die verruiging tegengaan.”

Zwerfkeien

Het gebied kent een rijke historie. In de voorlaatste ijstijd, 150.000 tot 100.000 jaar geleden, ontstonden hier stroomdalen. Veroorzaakt door landijsgletsjers die ook zwerfkeien meevoerden. “Die zwerfkeien werden tijdens de ruilverkaveling in 1996 gevonden. We geven er nu de wandelroute in het gebied mee aan.”

“Die zwerfkeien werden tijdens de ruilverkaveling in 1996 gevonden. We geven er nu de wandelroute in het gebied mee aan.”

De Bouwepet grenst aan het Ottema-Wiersmareservaat en de Sippen-finnen. “De wandelroute voert door het gebied, waarbij in het midden een bankje staat. Een mooi rustpunt waar je in de luwte kunt genieten van het uitzicht op het stroomdal én van de vogelgeluiden”, besluit Uulco.

Word ook beschermer

It Fryske Gea laat je graag genieten van de mooie natuur die ze, namens ons allemaal, beschermt. Dit kunnen we niet zonder jouw hulp. Denk aan de unieke wadden, kleurrijke graslanden, meren en plassen, moerassen, paarse heide, bossen en cultureel erfgoed in Fryslân. Dit willen we graag blijven beschermen. Voor nu én in de toekomst! Vraag vandaag nog je beschermerspas aan en profiteer direct van vele voordelen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies