Natuerlik Fryslân 2050

De partners van Grien Oerlis hebben ‘Natuerlik Fryslân 2050 | Natuur en Landschap als basis voor onze toekomst’ gelanceerd. Tijdens een webinar op 1 juni, ontvingen vier Friese bestuurders deze visie, fysiek in handen.

Maatschappelijke opgaven

Natuerlik Fryslân 2050 is een visie op onze provincie waarin staat hoe natuur en landschap ons kunnen helpen om een aantal maatschappelijke opgaven op te lossen. Natuur kan bijvoorbeeld overschotten van water opvangen, of een watervoorraad vasthouden voor droge tijden. De bodem kan CO2 vastleggen in plaats van uitstoten. De kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging als we kwelders klei laten invangen. Het zijn voorbeelden die Fryslân klaar maken voor de uitdagingen die op ons af komen, maar die ook leiden tot een landschap dat rijk is aan biodiversiteit en waar het aangenaam wonen en werken is.

Integrale visie op Fryslân

Samen met drie Friese natuurorganisaties (FMF, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) besloot It Fryske Gea eind 2020 deze integrale visie op Fryslân te ontwikkelen. Daarin geven we aan hoe programma’s voor bijvoorbeeld waterbeheer, ruimtelijk beleid, veenweide, kustverdediging, de bossenstrategie en vergroening van de landbouw op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook laten we zien hoe deze in ieder landschap van Fryslân een heel eigen invulling kunnen krijgen, zodat het karakter van elk landschap versterkt wordt. Natuerlik Fryslân is daarbij geen blauwdruk, het is een uitnodiging om in gesprek te gaan. We hopen namelijk dat deze denkwijze aanknopingspunten biedt voor veel partners om samen te werken. De natuurorganisaties gaan ook graag met jou in gesprek om te kijken welke kansen jouw organisatie ziet of zelfs al waar onze ideeën elkaar kunnen versterken. Daarover ontvang je later meer informatie.

Digitale versie

Benieuwd geworden naar wat er allemaal in deze integrale visie staat? Lees hier gauw verder.

Webinar

Aanwezig tijdens de lancering waren gedeputeerden Avine Fokkens en Douwe Hoogland van de provincie Fryslân, dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân en burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook ging het gezelschap in gesprek met de directeuren van de natuurorganisaties over de visie en wellicht zien de bestuurders al werk liggen waar ze kunnen ‘oparbeidzje’!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies