Natuur- én dijkversterking aan Friese Waddenzeekust

Wetterskip Fryslân gaat de Friese Waddenzeedijk over een lengte van zo’n 47 kilometer versterken. De dijk tussen buurtschap Koehool – ruim 10 km ten Noordoosten van Harlingen – en het Lauwersmeer voldoet niet meer overal aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijkversterking wordt gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur aan de rand van de Friese Waddenzeekust.

Ecologische kansen

In het najaar van 2019 zijn Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân daarom gestart met het verkennen van de ecologische kansen langs het dijkversterkingstraject. Rijkswaterstaat deed dit aan de hand van de Programmatische Aanpak Grote Wateren*. Dat programma streeft naar toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Voor het realiseren van de dijkversterkingsopgave Koehool-Lauwersmeer is een rijksbudget van € 37,5 miljoen gereserveerd. De versterking van natuur en dijk wordt tegelijkertijd uitgewerkt. De verkenning is uitgevoerd onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het eindrapport beschrijft ecologische kansen zoals het ontwikkelen van zoet-zoutovergangen in de dijk en natte natuur binnendijks, het versterken van de kwelders buitendijks en het inzaaien van kruiden en bloemen op de dijk.

Samen uitwerken

Dit jaar gaan Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân in gesprek met de samenwerkingspartners en de omgeving om te kijken hoe we de ecologische kansen samen kunnen uitwerken. Samenwerkingspartners zijn grondeigenaren, bewoners en andere betrokken partijen.

* Opdrachtgevers voor PAGW zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn namens het Rijk de uitvoerende partijen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies