Natuurbewust stemmen!

Woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân plaats. Beide zijn voor natuur en landschap erg belangrijke besturen. Immers de provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en het waterschap is dat voor het waterbeheer, zowat de belangrijkste voorwaarde voor de natuur.

Henk De Vries

Weet je nog niet wat je gaat stemmen?

Dan is het goed om te weten dat het nieuwe provinciale bestuur straks beslist over de Omgevingsvisie voor Fryslân. In deze visie wordt bepaald hoe de provincie met natuur, landschap en erfgoed wil omgaan. En het beslist ook over ons initiatief ‘Natuer mei de Mienskip’ waarin wij samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties aanbieden de verdere ontwikkeling van het nationale natuur netwerk (NNN) zelf ter hand te willen nemen. Kortom: we hebben er baat bij dat er zowel voor het Wetterskip als voor Provinciale Staten een bestuur wordt gekozen met oog voor de belangen van natuur en landschap. Jij kunt daar aan bijdragen door te stemmen op een partij of een persoon die dit uitdraagt. Een ‘groene’ stem is een goede stem!

Samen sterk

Fijn is te constateren dat wij niet de enigen zijn die zich zorgen maken over de toekomst van de natuur. De achterban van It Fryske Gea groeit nog steeds. De vereniging telt inmiddels 37.000 leden. Met zijn allen zetten we de schouders onder natuurbescherming. Zo kunnen we hopelijk nu en in de toekomst van de prachtige natuur in Fryslân blijven genieten!

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies