Nieuwe natuur verbindt Easterskar met andere natuurgebieden

Een mijlpaal mag je het noemen. Een gebied dat tijdens de vervening ontsnapte aan de ontginningsdrang krijgt nu zelfs uitbreiding. Otters, ringslangen en de zilveren maanvlinder krijgen vrij baan in de nieuwe ecologische verbindingszone bij het Easterskar.

Easterskar

Er is werk aan de winkel in het Easterkar. Het natuurgebied vlakbij Heerenveen wordt groter. Een strook van twee kilometer nieuwe natuur verbindt straks dit moeras met de Tjonger. Voor het Easterskar is het een mijlpaal, want er ontstaat een belangrijke ecologische verbindingszone. Hiermee wordt het gebied aangesloten op andere natuurgebieden en kunnen dieren makkelijker en veiliger van de ene plek naar de andere plek trekken en is de verspreidingskans voor planten groter. Een andere meerwaarde is dat de nieuwe ‘rivier’ die straks door dit nieuwe gebied stroomt het Easterskar van extra water voorziet. Rond maart 2019 zijn de werkzaamheden afgerond.

Positief reisadvies voor otter en grote vuurvlinder

In Fryslân liggen de natuurgebieden als een soort lappendeken over het landschap. Steden, dorpen, landbouw en natuur wisselen elkaar af. Het nadeel hiervan is dat sommige natuurgebieden geïsoleerd liggen en het voor dieren en planten lastig is om naar andere gebieden af te reizen. Het Easterskar, Rottige Meente en de Brandemeer zijn voorbeelden van leefgebieden voor de otter, grote vuurvlinder en ringslang. De Tjonger verbindt de natuurgebieden en functioneert als een soort ecologische snelweg. De laatste horde lag alleen nog tussen de Tjonger en het Easterskar. Met de nieuwe verbindingszone is deze barrière verleden tijd.

Het Easterskar droogt langzaam op

Het natuurgebied bij Sint Johannesga ligt in vergelijking met de weilanden eromheen vrij hoog. Het grondwater lekt als het ware naar de laaggelegen weilanden met een lager waterpeil. Het resultaat? Een dorstig moeras. Een moerasgebied moet juist nat zijn, maar er komt niet genoeg water binnen. Afgelopen zomer werd de noodzaak extra zichtbaar. Door de droogte was er op sommige plekken te weinig water en stierven er honderden vissen. De nieuwe verbindingszone bestaat uit een soort riviertje, die vanaf de Tjonger water naar het Easterskar brengt. In 2016 zijn er al extra petgaten in het bestaande gebied gegraven. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat er meer water het gebied instroomt en dat het er ook langer blijft.

Meer lezen over dit verbeteringsproject waternatuur in het Easterskar.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies