Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering van It Fryske Gea vindt plaats op dinsdag 28 mei in De Wiidpleats, Koaidyk 8 in Earnewâld.

De aanvang is om 19.30 uur.

Programma:

  1. Opening door mr. A. van der Meer, voorzitter
  2. Notulen van de ledenvergadering op 29 mei 2018
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Activiteiten en resultaten 2018

Presentatie en toelichting met powerpoint door drs. H.J. de Vries, directeur

  1. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar is mw. Em. Prof. Dr. J. van der Meer-Kooistra

  1. Verslag Raad van Toezicht

Toelichting toezichthoudende taak en voorstel tot verlening van decharge over jaarrekening 2018

  1. Verkiezing lid Raad van Toezicht

Voor informatie over de kandidaten zie: www.itfryskegea.nl/gezocht-lid-raad-van-toezicht

  1. Rondvraag en sluiting

Pauze

Lezing: Over de film “Wad”

Dr. ir. Ruben Smit, ecoloog en natuurfilmer vertelt over het maken van de film “Wad”, de spinn-off en het vervolg… En uiteraard kan daarbij geen beeld ontbreken!

Informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Als lid van It Fryske Gea bent u van harte welkom!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies