Bagger beschermt de Friese kust

Vanaf september 2016 starten de Gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape gezamenlijk een bijzonder experiment; 300.000 kuub slib uit de haven van Harlingen wordt gebruikt voor de aangroei van de kwelder bij Westhoek. Kwelders zijn niet alleen van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels maar vormen ook een buffer tegen het opkomende zeewater door klimaatveranderingen. Tijdens het experiment zal een team van deskundigen van Wageningen University & Research, Deltares, Arcadis, Royal Haskoning DHV, Van Oord, NIOZ en TU Delft het verplaatsen van het slib en de kwelderaangroei onderzoeken.

Natuurlijke kwelders, natuurlijke kustverdediging

Kwelders zijn van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels. Vogels rusten er en zoutplanten als zeekraal en lamsoor vinden hier hun plek. Verder is er in het slik bij de jonge kwelders veel voedsel voor kluten en andere wadvogels te vinden. Daarnaast vergroten kwelders ook de veiligheid voor de mens. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en buitendijkse kwelders vormen een buffer tegen het opkomende zeewater. Martin Baptist, projectleider: “Met dit project doen we kennis op over het nuttig hergebruik van baggerslib voor het versterken van kwelders. Deze kennis is wereldwijd gewild om natuurlijke kustecosystemen te herstellen en de gevolgen van zeespiegelrijzing tegen te gaan”.

“Schoon slib uit de haven van Harlingen stimuleert kelderaangroei.”

Van bagger naar bouwstof

Om de haven van Harlingen goed bereikbaar te houden voor de zeevaart moet er ieder jaar 1,2 miljoen kuub havenslib uit de vaargeul gebaggerd worden. Het havenslib komt nu goed van pas als bouwstof voor kwelders. De komende winter zal 300.000 kuub schoon havenslib voor dit experiment gebruikt worden. Van september t/m maart wordt zeven dagen in de week slib uit de haven ‘druppelsgewijs’ zeven kilometer verderop langs de Friese kust neergelegd. Een deel van het slib zal de kwelder bereiken en stimuleert daar de kwelderaangroei. Bovendien zal naar verwachting minder slib terugstromen naar de haven van Harlingen. Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ is daarmee een voorbeeld van synergie tussen havens en natuur. Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea toont zich dan ook blij met de bijzondere samenwerking: “Het is hét voorbeeld hoe we lokaal de handen ineen kunnen slaan om zowel de economie als de natuur een duurzame impuls te geven.’ Een mooi voorbeeld van een “win-win” aanpak. Slibmotor Koehoal is een project van het programma Building with Nature Waddenzeehavens en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van EcoShape, het Waddenfonds en NWO-STW.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies