De Wadden

Het waddengebied. Nergens anders ervaren we de natuur van zo dichtbij. En in zoveel verschillende gedaanten. Wind, getijdenstromen bepalen de bevaarbaarheid en doorwaadbaarheid van de ondiepe zeekust met haar rijke biotoop. De eilanden vormen een kwetsbare barrière tegen de oprukkende zee. Tegelijkertijd zijn de wadden een plek waar we de verscheidenheid en dynamiek van de natuur nog echt kunnen beleven. Evenals de duisternis.

De Waddenzee kunnen we zonder schroom het meest natuurlijke stukje Nederland noemen. Niet voor niets draagt het gebied het predicaat Werelderfgoed, uitgeroepen door de VN-organisatie Unesco. Beide bestaan 75 jaar in oktober 2020. Het Friese waddengebied behoort tot de grootste en meest markante wetlandgebieden van Europa: de Waddenzeeregio. het deels verdronken landschap strekt zich uit van het Noord-Hollandse Den Helder tot het Deense Blavandshuk.

Veranderend landschap

Het waddengebied is geologisch gezien een jong landschap. Ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd (< 10.000 v. Chr.) en sindsdien continu in beweging. Zo zagen rond het begin van onze jaartelling de eerste Waddeneilanden, met hun omvangrijke ‘achterland’ van kwelders, slenken en binnenzeeën, het levenslicht. Het waddengebied, zoals we dat tegenwoordig kennen, veranderde de laatste twee millennia voortduren van ligging, omvang en vorm.

250 zeldzame plantensoorten

Het getijdenlandschap bestaat uit zandplaten, slikken, geulen, prielen en een langgerekt lint van kale zandplaten en begroeide en bewoonde eilanden. Tot het Friese wad rekenen we het gebied tussen de Noordzeestranden van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog én de Friese kust. Het herbergt maar liefst 250 zeldzame plantensoorten. Het ondiepe, relatief warme zeewater en de kwelders zijn rijk aan voedsel en bodemleven. Hier broeden, foerageren en overwinteren talloze vogels. Net zo goed als zeehonden de zandbanken gebruiken als kraamkamer en hangplek.

Bezoeken waard

Het spreekt voor zich dat dit bijzondere landschap, met negen verschillende landschapstypen, een grote aantrekkingskracht uitoefent op bezoekers. Die komen in grote getale, zowel de Waddenzee als de eilanden met haar brede stranden, duinen, polders, dijken, kwelders en vele natuurterreinen verkennen. It Fryske Gea beheert een groot deel van de natuur op Ameland als ook een deel van de kwelder aan de Waddenkust (Noard-Fryslan Bûtendyks en de Peazemerlannen). Beide meer dan een bezoek waard!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies