Vissen aan de Friese IJsselmeerkust krijgen meer ruimte om te paaien

Vissen aan de Friese IJsselmeerkust krijgen meer ruimte om te paaien. Door de aanleg van een groot moeras op de Mokkebank bij Bakhuizen ontstaat op termijn een ideaal gebied om voor nageslacht te zorgen.

Het zou een nieuw erotisch centrum aan de IJsselmeerkust genoemd kunnen worden: niet voor mensen, maar voor vissen. En die vissen hebben daar ook dringend behoefte aan. De Mokkebank is een oude zandbank met veel riet, doch meestentijds weinig water. Dat komt mede doordat het IJsselmeer geen natuurlijk waterpeil heeft en het natuurgebied eigenlijk alleen bij stormweer uit met name het zuidwesten onder water komt te staan.

GermvanderBurg
Districtshoofd Germ van der Burg van It Fryske Gea. © Omrop Fryslân, Remco de Vries
'Vooral witvissen, snoeken en karpers mogen in het voorjaar graag tussen het riet paaien, maar zo ver kunnen ze op de Mokkebank niet komen. Dertig hectare wordt nu zo aangepast dat de vissen er wel gebruik van kunnen maken. De Mokkebank is een droge zandplaat waar veel riet staat, dat alleen maar wordt gemaaid. De bedoeling is dat we hier water op brengen, waardoor er een moeras ontstaat dat in het voorjaar goed nat is.' Germ van der Burg, districtshoofd It Fryske Gea

Vistrap

Dat is niet alleen goed voor de vissen, maar ook voor vogels die er kunnen broeden, zoals de roerdomp. De vissen krijgen hulp van een vistrap om uit het IJsselmeer in het moerasgebied te kunnen komen. Meer vis, en in het bijzonder meer kleine vis, is als voedsel ook van levensbelang voor de vogels. Als alles volgens plan verloopt, zouden de eerste vissen in het voorjaar van 2026 op de Mokkebank hun geluk kunnen beproeven.

Het plan is onderdeel van een veel groter project om de Friese IJsselmeerkust te versterken. Dat is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook om de leefbaarheid voor de lokale bevolking te verbeteren. In 2019 was de 17 miljoen euro voor de eerste fase al bijeengebracht, maar nu pas komt de uitvoering in zicht.

'Waarom het zo lang heeft geduurd? Het harde antwoord daarop heeft niemand, maar feit is dat er heel veel partijen betrokken zijn bij dit project. Gemeenten, natuurorganisaties, het Rijk, de provincie en de bewoners. En alles moet wel in de juiste volgorde afgehandeld worden.' Friso Douwstra, Gedeputeerde

Er speelde ook nog iets anders mee, volgens Douwstra. “We hebben corona gehad die jaren, daardoor hebben wij ook wel eens de focus gehad op andere onderwerpen die op dat moment belangrijker waren.”

Locatie van de Mokkebank aan de zuidkust van Friesland
Locatie van de Mokkebank aan de zuidkust van Friesland © Omrop Fryslân

Provincie en Rijk zijn van plan de komende decennia nog veel te investeren in het gebied.”

‘Nationale regenton’

Volgens Van der Burg van It Fryske Gea moeten er nog veel meer moerasgebieden komen langs de IJsselmeerkust, om een goede en sterke ecologie te scheppen. “Daar is grote behoefte aan. Het IJsselmeer is eigenlijk de ‘nationale regenton’. Het heeft bijna geen riet in de kant staan.”

Bron: Omrop Fryslân

Maatregelen

In verschillende plaatsen langs de Friese IJsselmeerkust worden maatregelen getroffen om de kust te herstellen en te verduurzamen. Bij Workum, Hindeloopen, Mokkebank-Laaksum, de stranden van Gaasterland en Lemmer-Tacozijl staan werkzaamheden gepland. Eind 2023 of begin 2024 gaat de eerste schep in de grond. De werkzaamheden moeten op 31 december 2025 klaar zijn. 

Lees meer over de deelprojecten Versterking Friese IJsselmeerkust.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies