Getijdenwijzer kwelder Westhoek voor bescherming rustende wadvogels

Woensdag 20 juli is bij kwelder Westhoek een getijdenwijzer geplaatst om rustende wadvogels te beschermen en tegelijk bezoekers volop te laten genieten. De getijdenwijzer geeft bezoekers realtime informatie over toegang tot de kwelder. Bij laagwater is er ruimte voor bezoekers. Bij hoogwater hebben de wadvogels de kwelder nodig om uit te rusten en geeft de getijdenwijzer aan de kwelder te vermijden. De getijdenwijzer is een lerend systeem. Het zal de komende weken worden ingeregeld voor de unieke lokale omstandigheden. De getijdenwijzer is onderdeel van het project Wij & Wadvogels.

Rusten op de kwelder

Het is een prachtig gezicht: tienduizenden vogels strijken bij hoog water neer op de kwelder. Soorten als bonte strandloper, zilverplevier en rosse grutto kunnen dan niet bij hun voedsel op de ondergelopen slikken en rusten uit op dit hoger gelegen gebied net buiten de dijk. Mensen komen hier dan ook graag naartoe om het natuurschoon te bewonderen: omwonenden die hun hond uitlaten, toeristen, vogelaars. Maar als voorbijgangers te dichtbij komen, vliegen duizenden vogels op, die daarmee hun kostbare energie verspillen.

Topatleten

De vogels die rusten op de kwelder, zijn veelal doortrekkers en overwinteraars. Het zijn eigenlijk topatleten die topfit moeten zijn voor de wedstrijd. Ze leggen enorme afstanden af tussen broedgebieden en overwinterplaatsen. Daarvoor moeten ze veel eten en veel rusten, om opgevet en uitgerust te kunnen beginnen aan hun vlucht van soms duizenden kilometers. Als ze verstoord worden, raken ze onnodig veel energie kwijt, dan vertrekken ze in slechtere conditie.

Genieten vanaf de dijk

De meeste mensen zijn graag bereid om zich zo te gedragen dat ze vogels niet verstoren. Ze weten alleen niet altijd wat ze daarvoor moeten doen. De getijdenwijzer helpt bezoekers. Het scherm geeft realtime aan om de kwelder te vermijden, omdat het hoogwater is en de vogels rusten. Dan kun je op de dijk genieten van de vogels. En als het laagwater is, zitten de vogels verderop op het wad om te foerageren. Dan geeft de getijdenwijzer aan dat je kwelder kunt betreden.

De getijdenwijzer wordt de komende tijd nog verder ingeregeld. Hij gebruikt nu data van het dichtstbijzijnde meetpunt in Harlingen. Maar door windkracht, windrichting en de helling van het talud kan de waterhoogte bij Westhoek afwijken.

Wij & Wadvogels

Negen organisaties, waaronder Vogelbescherming, slaan de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Dit gebeurt in de vorm van het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij & Wadvogels dat in 2020 is gestart. Het bestaat uit concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe je van het Waddengebied kunt genieten zonder vogels (onbedoeld) te verstoren. Wij & Wadvogels wordt financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies