It Fryske Gea zet zich in voor ‘Natuer mei de Mienskip’

De aanleiding voor Natuer mei de Mienskip was in eerste instantie negatief. Er dreigde een rigoureuze bezuiniging op natuur te komen. De provincie had namelijk de verantwoordelijkheid voor natuur van het Rijk overgekregen, maar met te weinig geld. Het werk van de gebiedscommissie werd stilgelegd en meer ingrepen dreigden. De oplossing was simpel, samenwerken!

Chris Bakker It Fryske Gea

Chris Bakker is één van de bedenkers van Natuer mei de Mienskip. Zijn motivatie daarvoor is om zoveel mogelijk natuur in Fryslân te krijgen èn om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen daar aan mee te doen. Chris is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling natuurkwaliteit van It Fryske Gea. Hij levert kennis en ervaring vanuit de natuurbescherming in bijna alle werkgroepen van Natuer mei de Mienskip.

Uitgangspunten werkwijze

  • Bij het realiseren van natuur bedien je vaak ook andere maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld in het waterbeheer. Benut het budget dat daarbij hoort.
  • De overheid en maatschappelijke partners konden beter samenwerken bij het realiseren van natuur.
  • Bied flexibiliteit om te kunnen inspelen op de energie en kunde van mensen die zelf natuur willen beheren.

Een mooi aspect van deze aanpak is dat natuurorganisaties en landbouworganisaties vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Chris: ‘Er moet volgens het beleid (om het NatuurNetwerk Nederland te behalen) bijvoorbeeld nog heel wat kruidenrijk grasland ontwikkeld worden in Fryslân. Wij weten dat een aantal vooruitstrevende boeren in Fryslân zulk natuurgrasland een plek kan en wil geven in hun bedrijf. Als dat slaagt heb je straks goede voorbeelden van natuurinclusieve boerenbedrijven. Dat vertrouwen in elkaars capaciteiten is prachtig in een tijd waarin natuur en landbouw ook wel eens tegenover elkaar staan.’

De balans opmaken

Twee jaar na de start kan voorlopig de balans worden opgemaakt. Chris: ‘We hebben twee jaar mogen proefdraaien met Natuer mei de Mienskip. Daarin zijn twee pilots opgestart, is een voorstel ontwikkeld hoe de flexibiliteit in uitvoering kan toenemen, zijn lessen opgehaald bij de bestaande gebiedscommissies en er zijn vele kansen ontdekt om natuurontwikkeling te combineren met andere belangen. Met als resultaat dat er meer geld voor de uitvoering van deze projecten beschikbaar is. Daarom vind ik dat we een goede stap vooruit hebben gezet. Belangrijk voor het succes is wat mij betreft ook dat we als maatschappelijke partijen van een uitdaging aan de provincie (Right tot Challenge) zijn doorgegroeid naar een verbeterde samenwerking tussen mienskip en provincie.’

Meer over Natuer mei de Mienskip

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina en www.natuermeidemienskip.nl. Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Natuer mei de Mienskip verstuurt vier keer per jaar een interessante digitale nieuwsbrief.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies