It Fryske Gea goed voorbereid op pad naar LNV

Het ministerie van LNV heeft een verzoek ingediend voor het aandragen van spoedmaatregelen voor herstel, versterking en herinrichting van de natuur als gevolg van stikstofschade. Er is 125 miljoen ter beschikking gesteld om de maatregelen voor 2022 door verschillende partijen in Nederland uit te laten voeren. It Fryske Gea is een van de partijen en stond al in de startblokken om met dit spoedverzoek aan de slag te gaan.

Foto:  Rene Koster

‘We zagen de vraag al aankomen’, vertelt Sytske Rintjema specialist Natuurkwaliteit en Beheer bij It Fryske Gea. ‘We kregen veel vragen wat onze natuur kan bijdragen aan diverse maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het vastleggen van CO2, veiligheid tegen overstromen, ruimte voor nieuw bos, water vasthouden in de droge tijden, behoud van veen en het tegengaan van de effecten van te hoge stikstof neerslag. Al deze onderwerpen hebben met elkaar te maken in de natuur. Dit bracht ons op het idee om alle projectwensen die leven bij onze beheerders en gerelateerd zijn aan deze onderwerpen goed in kaart te brengen. Het resultaat is een overzicht van – tot nu toe – 160 projectwensen en ideeën. Bij het verzoek van het LNV was een eerste selectie dan ook snel gemaakt. Woensdag 8 april hebben we een overzicht ingediend van 37 kansrijke projecten voor herstel van natuur die lijdt onder een teveel aan stikstof.’

Verbetering bodemkwaliteit

Een van de projecten is gericht op verbetering van de bodemkwaliteit. ‘Moerasgebieden, graslanden en bos- en heide hebben allemaal te lijden van een verslechterde bodemkwaliteit door verzuring ten gevolg van de stikstofproblematiek.’, legt Sytske uit. ‘Met een herstelplan zetten we in op bekalking om verzuring tegen te gaan, waarbij een adviesbureau wordt ingeschakeld om de bodemkwaliteit grondig te onderzoeken. Het is nu wachten of LNV de ingediende projecten ook gaat honoreren. Hoe eerder hoe beter!’

De volgende stap wordt bekeken waar It Fryske Gea kan samenwerken met andere partijen. De plannen zijn al besproken met de Provincie, Staatsbosbeheer en Natuurmomenten. Het Rijk gaat alle plannen naast elkaar leggen om een juiste prioritering vast te stellen en het beschikbare geld zo goed mogelijk besteden.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies