It Fryske Gea presenteert inrichtingsplannen Peazemerlannen

Dinsdagavond 1 februari 2022 presenteerde It Fryske Gea de inrichtingsplannen voor natuurgebied Peazemerlannen aan omwonenden uit de dorpen Peasens en Moddergat en andere belangstellenden. We willen de mogelijkheden voor foerageren, broeden en rusten voor vogels als visdief, kluut en scholekster op deze plek verbeteren. Tegelijkertijd krijgt het publiek de kans om te genieten van het unieke stukje Fryslân, met vernieuwde wandelroutes. De plannen zijn onderdeel van het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij & Wadvogels.

It Fryske Gea ziet, sinds de aankoop van het terrein in 2016, mogelijkheden om de natuur in de Peazemerlannen meer ruimte te geven en mensen te laten genieten. Uit eerdere gesprekken met omwonenden en partners, bleek dat er draagvlak was voor deze verbeterslag. Met de plannen willen we een meer gevarieerde kwelder creëren, de jonge kwelder aan de oostkant uitbreiden, meer broedvogels en bodem voor pioniersoorten en recreanten variatie in het gebied bieden. Lees meer over de plannen.

Wij & Wadvogels

Negen organisaties, waaronder Vogelbescherming, slaan de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Dit gebeurt in de vorm van het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij & Wadvogels dat in 2020 is gestart. Het bestaat uit concrete maatregelen op plaatsen waar vogels broeden en rusten, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen. Daarnaast worden bewoners en bezoekers bewust gemaakt van het belang van rust voor vogels en hoe je van het Waddengebied kunt genieten zonder vogels (onbedoeld) te verstoren. Wij & Wadvogels wordt financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies