Kolonie visdieven broedt bij Vismigratierivier

In maart dit jaar zagen we hoe het riet van de Makkumernoardwaard naar de Vismigratierivier bij Kornwerderzand verhuisde tijdens een riettransplantatie. Hoe staat het riet er nu bij? Districtshoofd Germ van der Burg en opzichter Jan Schram van It Fryske Gea namen een kijkje….

Veilige broedplek tussen het riet

Per schip werden de rietblokken dit voorjaar over het IJsselmeer naar de toekomstige Vismigratierivier vervoerd. De 400 meter lange rietstrook vormt daar de natuurlijke overgang van het IJsselmeer, waar vissen in het waterriet kunnen paaien, naar de oever van de Vismigratierivier, waar bezoekers straks kunnen wandelen. ‘Niet alleen vissen profiteren van het riet’, vertelt Germ. ‘Ook vogels vinden hier een veilige broedplek. Een kolonie visdieven van meer dan 100 paar heeft succesvol gebroed op de oever van de Vismigratierivier.’ Tijdens een veldbezoek treffen Germ en Jan een aantal visdiefkuikens.

Samen werken aan de visverbinding

Samen met de Waddenvereniging, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, netVISwerk en Sportvisserij Nederland zijn we één van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier.
De Vismigratierivier wordt mede mogelijk gemaakt door een (extra) bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de totstandkoming van de Vismigratierivier kunnen straks miljoenen trekvissen de Afsluitdijk passeren en verbetert op termijn de onderwaternatuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. It Fryske Gea werkt ondertussen als natuurbeheerder aan de verbetering van het onderwaterlandschap voor de vissen in en rond de Friese IJsselmeerkust en in de Friese wateren.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies