Natuurinclusief ook goed voor de bijen

Jetze Botma en Leon Steeghs zijn een mooi voorbeeld van actief bijenbeheer in de landbouw. Deze mannen boeren biologisch en natuurinclusief op de Botma Pleats te Engwierum en verbouwen hier voornamelijk groentes en granen. Ruim 30% van de grond ligt een jaar lang in de rust (braak) om de bodem in zijn natuurlijke balans te houden. Jetze en Leon hebben het bijenpact ondertekend en voeren het bijenbeheer uit door dit braakliggende land in te zaaien met kruidenrijkgras en door gefaseerd te maaien.

Onderzoek

Net als Jetze en Leon is ook It Fryske Gea bezorgd over het verdwijnen van bijen- en hommelsoorten in Nederland. Binnen onze landsgrenzen vliegen nu nog 358 verschillende soorten rond, waaronder 29 hommels. Deze diversiteit aan bijensoorten vormt, samen met andere insecten, een onmisbare schakel in het ecosysteem. Ze dienen als voedsel voor (weide)vogels, bestuiven planten en bomen en het zijn natuurlijke bestrijders van plagen. Het verdwijnen van deze wilde bijen is dus een zorgwekkend probleem. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het kenniscentrum EIS hebben in twee natuurgebieden vastgesteld dat het aantal insecten met 55-75% is gedaald ten opzichte van 20 jaar terug. Naar verwachting is de situatie nog ernstiger in landbouw gebieden. Mogelijke oorzaken hiervoor liggen in de keuzes die de landbouw maakt in het gebruik van de grond en in de  versnippering van het leefgebied van de insecten. Bijna de helft van de 358 bijensoorten in Nederland staan op de IUCN Rode lijst van bedreigde soorten en staan daarmee ook symbool voor alle andere insecten.

Bijenpact

In 2015 is It Fryske Gea samen met andere partijen een onderzoek gestart naar effectieve maatregelen om tot een duurzame oplossing te komen voor het verdwijnen van deze wilde bijensoorten. Aan de hand van de resultaten van dit meerjarige onderzoek heeft It Fryske Gea in maart 2019 een bijenpact ondertekend en zijn er met biologische en natuurinclusieve boeren afspraken gemaakt voor een bij-vriendelijk grondgebruik.

Ledenkorting

Speciaal voor leden van It Fryske Gea wordt de hele maand november een korting gegeven van 20% op een bestelling met daarin producten van de Botma Pleats via www.uwstadsboerfryslan.frl. Gebruik bij je bestelling de kortingscode IFG19NOV.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies