Nieuw ‘natuuraquaduct’ aangelegd bij Easterskar

Een bijzonder moment in het Easterskar. It Fryske Gea plaatste daar vier zware betonnen duikers. Een enorme telescoopkraan moest naar het natuurgebied komen om de zware elementen op hun plaats te zetten. Ze vervullen straks een belangrijke functie in de nieuwe ecologische verbindingszone, want ze zorgen ervoor dat het water voor de landbouw en het water voor het natuurgebied gescheiden blijft.

Zwaargewichten voor de natuur

Per stuk wegen de duikers maar liefst 25.000 kilo. Je kunt dit vergelijken met 25 kleine auto’s. De zware jongens verdwijnen straks helemaal onder de grond, dus je ziet er niets meer van terug in de natuur. Toch hebben ze een belangrijke functie. In de landbouw en de natuur werken we met verschillende waterpeilen. Over het algemeen houdt de landbouw een lager waterpeil aan en in natuurgebieden profiteert natuur juist van een hoog waterpeil. Op de plek waar de nieuwe ecologische verbindingszone komt kruisen twee straks twee ‘rivieren’ elkaar. Ondergronds loopt het water voor de landbouw en bovengronds zie je het water voor het Easterskar. Vergelijk het met een aquaduct of tunnel voor water. Nu kruisen alleen twee waterwegen elkaar in plaats van een weg en een rivier.

Belangrijke verbinding voor otters en grote vuurvlinder

In Fryslan liggen de natuurgebieden als een soort lappen deken over het landschap.  Het nadeel hiervan is dat sommige natuurgebieden geïsoleerd liggen en het voor dieren en planten lastig is om naar andere gebieden af te reizen. Door de aanleg van deze ecologische verbindingszone verbinden we het Easterskar met de Rottige Meente en bijvoorbeeld de Brandemeer. Daarnaast voert de nieuwe rivier water naar het moerasgebied. Hierdoor blijft het gebied veel natter en dat is goed voor alle moerasnatuur.

De realisatie van de ecologische verbindingszone voor het Easterskar wordt gefinancierd door de Provincie Fryslân. Lees hierover meer op de projectpagina.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies