Op de bank met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea

Iedere twee maanden nodigt Vogelbescherming Nederland twee bevlogen mensen uit bij hun op de bank die hart hebben voor de vogels in het Waddengebied en zich op hun eigen manier actief inzetten om de wadvogelpopulatie elke dag een beetje gezonder te maken. Dit keer Annemieke op’t Hof van Staatsbosbeheer en Chris Bakker van It Fryske Gea.

Chris Bakker

Organisatie: It Fryske Gea
Functie: Hoofd Natuurkwaliteit/Adjunct-directeur
Wat: Meer rust en broedgelegenheid voor vogels
Waar: Peazemerlannen, Noord-Friesland
Favoriet: Het kustdorpje Paezens

Annemieke op ‘t Hof

Organisatie: Staatsbosbeheer
Functie: Boswachter Publiek
Wat: Eerste aanspreekpunt van de organisatie
Waar: Vlieland
Favoriet: Zeilen op de Wadden

Wij&Wadvogels – waarom is dit programma belangrijk?

Chris Bakker: “Ongeveer een kwart van het door ons beschermde natuurgebied – tussen de 4.000 en 5.000 hectare op een totaal van zo’n 20.000 hectare – is Waddengebied. Wij beheren onder andere het Oosten van Ameland en de kust langs het Friese vasteland. Het goede van Wij&Wadvogels is de samenhang tussen de verschillende maatregelen die nu worden genomen. De deelnemende organisaties willen allemaal hetzelfde: meer rust en broedgelegenheid voor vogels. Door samen te werken kunnen we onze informatie delen, een goede analyse maken en vervolgens heer gerichte maatregelen nemen in de verschillende gebieden. Bij ons zijn dat vooral de gebieden buitendijks en de Peazemerlannen bij het Lauwersmeer.”

Annemieke op ‘t Hof: “Waar ik vooral enthousiast over ben is de vogelkaart. Die werd met in het kader van Wij&Wadvogels nieuw leven ingeblazen. De kaart en de daarbij behorende Wadvogel app werden ontwikkeld voor de campagne Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen uit 2015. Destijds een samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Heel goed om dit soort waardevolle content te updaten en opnieuw te gebruiken als communicatiemiddel. Dat scheelt ook in de kosten. Wij&Wadvogels is een nog bredere samenwerking dan toen met nog meer organisaties. Dat is een goede ontwikkeling.”

Welke rol heeft jouw organisatie binnen Wij&Wadvogels?

Chris: “Ik ben betrokken bij de onderlinge afstemming. De samenwerking tussen de verschillende organisaties verloopt goed, want Vogelbescherming Nederland behoudt het overzicht en stuurt de deelprojecten. Door verschillende aanvragen aan elkaar te verbinden, ontstaat eenheid. Maar Vogelbescherming heeft geen eigen terreinen, zoals wij. De uitvoering van de verschillende maatregelen vinden plaats in onze gebieden, waaronder het verbeteren van broedgelegenheid voor de vogels.”

Annemieke: “Staatsbosbeheer is één van de organisaties die zich aansloten bij het programma. Zelf ben ik geen onderdeel van een deelproject, maar als Boswachter Publiek op Vlieland heb ik er wel veel mee te maken. Ik werk hier sinds augustus vorig jaar, echt in de frontlinie van de communicatie. Daarvoor werkte ik op het hoofdkantoor en adviseerde ik over communicatie en marketing. Nu ik zelf met mijn gezicht voor de camera sta, besef ik pas echt wat dat betekent. ”

Op vakantie naar het wad neem ik mee…

Chris: “Ik heb op mijn dertiende mijn spaarrekening geplunderd om een telescoop te kopen. Die neem ik nog steeds altijd mee. En als ik mijn gezin meegaat, neem ik ook een picknickkleed mee. Dan is het vogeluitje leuk voor iedereen.”

Annemieke: ”Mijn zeilboot. Heel mooi om de getijden te zien komen en gaan. Het water, de natuur, de elementen: geen zeiltocht is hetzelfde”

Heb je een tip om het wadgevoel te ervaren?

Chris: “De kwelders op de oostpunt van Ameland zijn natuurlijk fantastisch, maar mijn tip hier is toch een wandeling over de dijk bij het mooie dorpje Paezens langs de Noord-Friese kust. Daar vind je alles wat de Waddenzee te bieden heeft; een zomerpolder vol weidevogels, kwelders en het wad. Als daar het water opkomt, komen de vogels naar je toe. Maar houd daarbij wel afstand.”

Annemieke: “Ga vogels kijken met een verrekijker of telescoop bij de wadplaten en de kwelders, vooral bij laag water.”

Bron: Vogelbescherming Nederland

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies