Klimaatbestendige Kustlandschappen

De toekomst van de waddenkust is onzeker. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt. Natuur, landbouw en onze veiligheid staan alle drie onder druk. Samen met ruim 25 andere organisaties, heeft It Fryske Gea woensdag 20 januari een oproep gedaan aan de Rijksoverheid om een nationaal onderzoeksprogramma te starten. Dat onderzoeksprogramma heeft de naam Klimaatbestendige Kustlandschappen gekregen.

Zilte Vitaliteit

In januari 2016 publiceerde It Fryske Gea de visie: zilte vitaliteit – naar een vitale Friese Waddenkust <bekijk hier>. Hierin hebben we opgeschreven hoe we de kwaliteit van natuur en landschap van de Friese Waddenkust kunnen versterken. Deze visie is springlevend – we verwachten dat de oproep voor het onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Kustlandschappen <download hier> ons helpt om praktisch aan de slag te kunnen.

Dijkversterking Koehoal-Lauwersmeer

Een mooi voorbeeld is het dijkversterkingstraject Koehoal-Lauwersmeer. Sinds een jaar of vier zijn we intensief in gesprek met Wetterskip Fryslân over de vraag of onze terreinen een rol kunnen spelen voor de waterveiligheid. Dat blijkt het geval te zijn. Samen met it Wetterskip, Rijkswaterstaat en de Wadvogelwerkgroep van de Fryske Feriening fan Fjidlbiology kijken we nu of we een dubbelslag kunnen slaan: sterkere en betere kwelders voor zowel de natuur als voor de dijkveiligheid. Ook verkennen we of kwelders kunnen bijdragen aan het opvangen van CO2.

Een ander voorbeeld is het concept Dubbele Dijk – het binnenlaten van de zee met vers slib. Goed voor de veiligheid, goed voor de natuur, goed voor de boer. Binnen dat concept is ruimte voor nieuwe broedgelegenheden en nieuwe hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels. En voor bodemverbetering van landbouwgrond.

Verdienmodellen voor de boeren

It Fryske Gea is blij dat in het onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Kustlandschappen ook veel aandacht is voor verdienmodellen. Zowel voor de reguliere landbouw als voor onze pachters. Maar ook voor nieuwe vormen van landbouw – bijvoorbeeld aquaculturen of zouttolerante gewassen.

Niet voor niks we werken aan de Waddenkust dan ook intensief samen met de LTO, de NAV, onze pachters en boeren bij Holwerd aan Zee. Want een goed economisch perspectief in de Waddenkust is ook een belangrijke basis voor de versterking van natuur en landschap.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies