Pilotproject biodiversiteit bedrijventerreinen

Businessclub It Fryske Gea (voorheen Ynnatura) is een bijzonder project gestart om de biodiversiteit en duurzaamheid rondom bedrijven en op bedrijventerreinen te verbeteren: ‘Samen investeren in biodiversiteit’. Het project wordt als pilot uitgevoerd op de bedrijventerreinen Skûlenboarch en Westkern bij Kootstertille, maar het format zal daarna toepasbaar zijn voor alle bedrijven(terreinen) in Fryslân.

Biodiversiteit Op Bedrijventerrein 2

Meer biodiversiteit op een bedrijventerrein is positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna bevordert de leefomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En, het is een prachtig visitekaartje voor klanten.

Samen investeren

Bedrijven kunnen in dit pilotproject, bijgestaan door een projectleider van Business Club foar It Fryske Gea en een landschapsarchitect, volledig ontzorgd met de uitvoering van een voor hun specifiek opgesteld biodiversiteitsplan aan de slag. De resultaten worden gemonitord in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en er zal onderzoek worden gedaan naar de impact die biodiversiteit heeft op de medewerkers en de leefomgeving.

Er worden metingen gedaan ten aanzien van de luchtkwaliteit en geluidsniveaus. Werknemers worden gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen, beleving van hun biodiverse werkomgeving en ook wordt hun gezondheid gemeten. Er worden tellingen gedaan om de biodiversiteit zorgvuldig in kaart te brengen. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal en de diversiteit aan insecten, bloemen en planten. Om de opgedane kennis verder te verspreiden, maken ook netwerkbijeenkomsten deel uit van dit unieke project dat loopt tot eind 2022. Het doel is te komen tot een blauwdruk die daarna ook toepasbaar is voor andere bedrijven(terreinen) in Fryslân, ongeacht de grootte.

Door niet alleen de bedrijven op het bedrijventerrein in dit project te betrekken, maar juist te kiezen voor een bottom-up aanpak, wordt de continuïteit gewaarborgd en kunnen dorp en bedrijven de komende jaren integraal blijven samenwerken aan een verbetering van de biodiversiteit, werkgelegenheid en leefbaarheid op en rondom de bedrijventerreinen.

Positieve start

Inmiddels hebben al een aantal bedrijven positief gereageerd waaronder Stertil BV, Van Assen Sloopwerken & Recycling en VBI Schuilenburg. Ook is medewerking aan het project toegezegd door de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, er is een ‘letter of support’ ondertekend door Hogeschool Van Hall Larenstein, Plaatselijk Belang Kootstertille, hengelsportvereniging ‘De Rietvoorn’, ‘Natuerlik Ferskaet’ (een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie). Daarnaast is er financiële steun toegezegd door FB Oranjewoud en It Fryske Gea. Ook is voor dit unieke project een deelfinanciering toegekend door de provincie Fryslân en er is een subsidieaanvraag voor LEADER Noordoost Fryslân 2020 in behandeling.

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie contact op via secretariaat@bcifg.nl.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies