Teleurstellende uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân

Negatieve effecten van Windpark Fryslân

De natuur en recreatie-organisaties staan voor een gezond IJsselmeer voor zowel natuur als mens. Ook zijn deze organisaties voor duurzame energie. Hun pleidooi was dan ook om de opwekking van duurzame energie zo vorm te geven dat de kwaliteiten van het IJsselmeer niet zouden worden aangetast. Zij hebben de afgelopen jaren betoogd dat windpark Fryslân de openheid van het IJsselmeer aantast en beschermde vogels bedreigt. Dit werd ondersteund door onafhankelijk onderzoek. De raad van State oordeelt nu dat deze effecten er weliswaar zijn, maar dat ze niet zo groot zijn dat de wet- en regelgeving windpark Fryslân verbiedt. In de komende tijd zal moeten blijken hoe groot de effecten daadwerkelijk zijn. Er is uitgebreide monitoring gepland om de effecten te meten.

Zorgen om optelsom windparken

De natuur- en recreatieve organisaties maakten zich daarnaast zorgen over de optelsom van dit windpark met andere parken in en om het IJsselmeer en met langs de trekroutes van watervogels. Een park kan afzonderlijk misschien weinig effect hebben, maar de optelsom van windparken moet steeds worden gemaakt. Volgens de organisaties is de grens van wat het gebied aankan, bereikt. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op mensen, natuur en landschap in de toekomst beter te onderzoeken en sterk mee te wegen in het besluit om een windpark te vergunnen. Klimaatoplossingen mogen niet ten koste gaan van natuur en landschap.

*De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies