Veldproef voor meer soortenrijkdom op de Schaopedobbe

Vorig jaar zijn we samen met Adviesloket Bodem & Natuur een veldproef gestart op de Schaopedobbe bij Elsloo, om de soortenrijkdom te vergroten op een twee hectare groot perceel grasland. Het perceel is een voormalige akker waar nu vooral struisgras en rood zwenkgras groeien. Met deze veldproef proberen we een bloemrijk heischraal grasland te maken van het perceel.

Zeldzame soorten

De Schaopedobbe is een divers natuurgebied dat bestaat uit heide, bos, stuifzand en stukken heischraal grasland en is onderdeel van het Drents-Friese Wold. Eén van de doelstellingen voor dit Natura 2000-gebied is het uitbreiden van het areaal heischaal grasland. Deze graslanden zijn tegenwoordig heel zeldzaam en bieden plek aan zeldzame soorten als borstelgras, tandjesgras, wilde tijm en valkruid.

Wilde tijm

Maatregelen voor herstel van bodemkwaliteit

Uit bodemonderzoek bleek dat de bodem van het proefperceel heel zuur is en arm aan humus en bodemleven. Doel van de proef is door herstel van bodemkwaliteit en bodemleven betere omstandigheden te creëren voor de gewenste plantensoorten. Hiertoe zijn vijf combinaties van maatregelen opgesteld. Zo worden kalk, steenmeel of gebiedseigen bokashi  toegevoegd; bokashi is een soort compost die onder zuurstofloze omstandigheden wordt gevormd. In natuurgebieden is dit nog niet eerder toegepast en het is daarmee een primeur. Ook wordt in enkele proefvlakken maaisel met zaden van nabij gelegen, goed ontwikkelde heischrale graslanden toegevoegd, in de hoop dat daarmee de doelsoorten ook op dit perceel gaan groeien.

Lees meer over de veldproef

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies