Webinar: hoe beschermt It Fryske Gea de otter in Fryslân?

Het herstel van de otterpopulatie is in volle gang. Sinds de herintroductie van de otter in 2002 leven er weer ongeveer 450 otters in Nederland, zo ook in onze natuurgebieden. De otter is teruggekeerd in Nationaal Park De Alde Feanen, het Easterskar, de Lendevallei, de Veenhoop en de Grutte Wielen. Maar de otter blijft een kwetsbare soort. Verkeer blijft een groot risico, maar ook het verbinden van natuurgebieden, herstel van de waterkwaliteit e.a. blijven aandacht vragen.

Otterprogramma

It Fryske Gea heeft zich altijd verbonden gevoeld met de otter. Dit aansprekende waterdier past heel goed bij de waterrijke provincie Fryslân. Daarom lanceerde It Fryske Gea in 2017 het Otterprogramma; vol ideeën om de omstandigheden voor de otter in Fryslân verder te verbeteren. Het otterprogramma van It Fryske Gea kent zes thema’s: verbindingen, voorzieningen, beheer, onderzoek, herintroductie en educatie.

We zijn ‘grutsk’ dat deze toppredator zich thuis voelt in onze natuurgebieden. De otter blijft niet altijd op één plek, hij trekt rond op zoek naar vis en nieuwe leefgebieden. Daarbij komt hij autowegen tegen met als gevolg teveel verkeersslachtoffers. Landelijk verdwijnt per jaar 1/3 van de otters als we niks doen. Steun daarom het Otterfonds. 

Streefbeeld 2025

We stellen ons voor dat alle grote moerasgebieden in Fryslân in 2025 met elkaar verbonden zijn via robuuste natte verbindingszones. De moerasgebieden zijn groot en van goede kwaliteit. De waterkwaliteit is dermate verbeterd dat vrijwel overal weer verlandings-processen op gang zijn gekomen, met de daarbij horende vis- en andere fauna. Niet alleen de otter, ook de bever, meervleermuis, noordse woelmuis en diverse zeldzame vissen en libellen hebben hiervan geprofiteerd, zijn toegenomen en hebben zich verspreid over de provincie. Op alle belangrijke faunaoversteekplaatsen liggen veilige voorzieningen, waar otter en bever o.a. dankbaar gebruik van maken. Vissers gebruiken overal otter- (en bever-) veilige fuiken en ook de muskusrattenbestrijding is veilig voor otters en bevers. Beheerplannen van verschillende beheerders zijn aangepast aan het voorkomen van waterdieren. Omdat er meerdere buitenlandse dieren aan de Friese populatie werden toegevoegd is de genetische basis inmiddels weer gezond.

Webinar

Intussen bestaat het Otterprogramma nu vier jaar. We willen graag met jullie delen wat It Fryske Gea tot nu toe heeft bereikt, maar ook welke opgaven er nog zijn. Daarom organiseerden wij een webinar. Webinar gemist? Deze is terug te zien via ons YouTube kanaal

Kijk voor nog meer leuke otteractiviteiten op onze speciale pagina!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies