Weidevogelresultaten in It Fryske Gea

It Fryske Gea verzamelt de resultaten van haar natuurgebieden met behulp van inventarisatievrijwilligers die het aantal territoria vaststellen. Dit is een zo betrouwbaar mogelijke benadering van het aantal broedparen in een gebied. Elk paartje zoekt een eigen broedplek. It Fryske Gea beheert 5.000 ha aan broedbiotoop voor weidevogels. Hierin zijn 295 grutto’s, 637 kievit, 617 tureluur en 485 scholekster paartjes vastgesteld!

In het gezamenlijke jaarbericht van weidevogels in Fryslân voor 2022 wordt voor elke regio per weidevogelgebied een vergelijking gemaakt met de tel-resultaten van 2021. Dit is de basis van een trendanalyse. Hierbij ligt de focus op de hoofdsoorten: grutto, kievit, tureluur en scholekster!

It Fryske Gea lukt het qua hoeveelheid werk niet om jaarlijks alle weidevogelgebieden te tellen. Dit moet minimaal één keer in de zes jaar. Wel houden we de trend bij voor een selectie aan weidevogelgebieden. Mark Hilboezen is medewerker van de afdeling Natuurkwaliteit bij It Fryske Gea en verzamelt alle resultaten van onze natuurgebieden. “Met behulp van inventarisatievrijwilligers stellen we het aantal territoria vast van de weidevogels. Dit is een zo betrouwbaar mogelijke benadering van het aantal broedparen in een gebied. Elk paartje zoekt een eigen broedplek. It Fryske Gea beheert 5.000 ha aan broedbiotoop voor weidevogels. Hierin zijn 295 grutto’s, 637 kievit, 617 tureluur en 485 scholekster paartjes vastgesteld!”

“We tellen sinds 1998 de weidevogels gestandaardiseerd in ons belangrijkste weidevogelgebieden, waarbij het basisjaar 1998 een indexcijfer van 100 heeft. Als we hiernaar kijken zijn alle vier weidevogels in 24 jaar sterk achteruitgegaan. Zo is het aantal broedparen voor grutto’s gehalveerd (index 50), is er nog twee derde van de populatie kieviten over (index 64), driekwart van de tureluren (index 73) en de scholekster heeft het het zwaarst, daar is nog maar een derde van over (index 33).”

Toelichting trendanalyse laatste zes jaar

De negatieve trends van de grutto, kievit, tureluur en scholekster lijken sinds 2016 gelukkig wel voorzichtig te stabiliseren of licht te stijgen, maar wel met pieken en dalen.

Opvallend hoge dichtheden afgelopen jaar

Voor inzicht in de resultaten kijken we voor de getelde weidevogelgebieden in 2022 ook naar de opvallend hoge dichtheden. Op deze plekken zijn de meeste territoria bij elkaar gezien. Zo vertelt Mark: “Dit jaar is de hoogste dichtheid van de kievit geteld in de Alde Feanen, namelijk het zuidelijke deel van de Prikwei met 43 territoria op 55 hectare. Dit terrein had ook de hoogste dichtheid van de tureluur met 33 territoria. De hoogste dichtheid van grutto was in het natuurgebied Doanjumer Leech met 12 territoria op 22 hectare. Een opvallende dichtheid voor een kleine weidevogelparel. En die van scholekster was in Noard-Fryslân Bûtendyks, in de Bokkenpollenpolder met 146 territoria op 242 ha.”

Benieuwd hoe It Fryske Gea haar werkzaamheden afstemt op het weer? Lees over klimaatbestendig weidevogelbeheer!

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies