Succesvol seizoen voor de grutto

Ieder voorjaar spannen duizenden mensen zich in om de weidevogels in Fryslân te beschermen en te tellen. Sinds 2019 brengen de organisaties die dit werk coördineren, een gezamenlijk helder en leesbaar jaarbericht uit, het Jaarbericht – Weidevogels in Fryslân. Donderdag 14 oktober kreeg de Friese natuurgedeputeerde Douwe Hoogland het Jaarbericht 2021 overhandigd.

Ruimschoots voldoende

Tijdens het samenstellen van het Jaarbericht werd voor de redactie al snel duidelijk dat we in deze uitgave kunnen terugkijken op een zeer succesvol seizoen. Uit de tellingen blijkt namelijk dat er genoeg kuikens groot geworden zijn om de gruttopopulatie in stand te houden. Het broedsucces van de grutto kwam dan ook ruimschoots uit in de categorie ‘voldoende’.

Nat voorjaar was gunstig

Uit het Jaarbericht blijkt verder de grote waarde van water voor de weidevogels. Het vele regenwater zorgde er in het voorjaar van 2021 voor dat het waterpeil in de hele provincie hoog stond. Gevolg hiervan is dat er voor de weidevogels voldoende voedsel beschikbaar was, dat door de natte zachte bodem ook bereikbaar was voor de gevoelige snavels. Bovendien werd de grasgroei door de natte omstandigheden vertraagd, waardoor boeren pas laat konden maaien. Waar de weidevogels profiteren van de nattigheid, houden grondpredatoren als vos en steenmarter niet van natte voeten. En dat is dan weer een veilig idee voor weidevogelouders!

‘Geweldich dat wy yn Fryslân sa folle minsken ha dy’t har, al as net betelle, mei hert en siel ynsette foar ús moaie greidefûgels!’ Sa seit gedeputeerde Hoogland

Samenwerkingsverband

Het jaarbericht over weidevogels in Fryslân is een gezamenlijk resultaat van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten.

Klik op onderstaande afbeelding om het jaarbericht te lezen.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies