Werkzaamheden Wielsicht en Bouwepet

Wetterskip Fryslân start begin oktober 2023 met herinrichtingswerkzaamheden in de Bouwepet, onderdeel van natuurgebied Bûtefjild. Het gebied wordt geschikt gemaakt als waterbergingsgebied. Ook start Wetterskip Fryslân 1 november 2023 met werkzaamheden in Wielsicht, onderdeel van het Natura 2000-gebied Grutte Wielen. Het gebied wordt ingericht als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten).

Bouwepet: tijdelijke afsluiting wandel- en fietspaden

De Bouwepet kan als tijdelijke waterberging worden ingezet als de waterstanden in de boezem zo hoog zijn dat er risico’s op overstromingen ontstaan. De verwachting is dat het gebied eens in de 15 tot 20 jaar onder water wordt gezet. En dit gebeurt alleen in de periode tussen 15 oktober en 15 maart, dus buiten het broedseizoen om.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf begin oktober 2023. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden in de Bouwepet delen van de wandel- en fietsroutes tijdelijk afgesloten. Dit wordt met borden bij de toegangen van het gebied aangegeven. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 1 juli 2024.

Kijk voor meer informatie en vragen over de werkzaamheden op www.wetterskipfryslan.nl/bouwepet 

Wielsicht: gehele afsluiting wandelgebied

Wielsicht wordt ingericht als zomerpolder, met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt Wielsicht gedurende het werk geheel afgesloten. De wandelpaden zijn naar verwachting vanaf 1 maart 2024 weer toegankelijk.

Kijk voor meer informatie en vragen over de werkzaamheden op www.wetterskipfryslan.nl/wielsicht

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies