Ontdek de waarde van de Huitebuersterbûtenpolder

De Huitebuersterbûtenpolder, de naam is een ‘bekbreker’, maar het gebied zelf is zeer toegankelijk voor de natuur. Dit in tegenstelling tot publiek. We behouden hier zoveel mogelijk de rust, waardoor de natuur niet op eigen gelegenheid te betreden is. In deze buitendijkse polder vind je dan ook volop insecten- en kruidenrijke graslanden. En de zogenaamde ‘ouwers’: dit zijn voormalige Zuiderzeeduinen. De afwisseling van de lagere en vochtigere graslanden in de polders en de drogere ouwers zorgen voor veel variatie in de vegetaties. Een uniek natuurgebied gelegen aan de Friese IJsselmeerkust bij Aldemardum en Nijemardum. Waarvan ten zuiden de zandplaten van de Steile Bank liggen. Ga je mee? Dan vertellen we je waarom It Fryske Gea dit gebied zo waardeert.

Eens in de zoveel tijd gaan we op ‘excursie’ in onze eigen natuurgebieden voor tellingen. Wat groeit/leeft er allemaal en hoeveel? Uiteraard altijd zonder de rust te verstoren. Eind mei was de Huitebuersterbûtenpolder aan de beurt, met als doel het zoeken naar de zeldzamere kleine klaversoorten. Als ze er zijn dan vind je ze nu! Deze soorten zijn namelijk later in het jaar lastig te vinden en ook hoge vegetatie helpt niet mee. Meestal zijn de klavers niet hoger dan 10 centimeter. Veel van de kleinere klaversoorten komen dan ook voor op dijken en duinen, waar de vegetatie schraal en kort is. In de Huitebuersterbûtenpolder zijn de ouwers ook gewild. Hier waren wij dan ook te vinden.

De ene klaver is de andere niet

De Huitebuersterbûtenpolder staat bekend om het voorkomen van de Draadklaver en de Gestreepte klaver. Deze hebben we volop gevonden. Vooral de Gestreepte klaver (Frysk: Streepte klaver) was in hoge aantallen aanwezig. Op bepaalde plekken werden duizenden plantjes gezien die enkele vierkante meters bedekten, wat erg bijzonder is! De Gestreepte klaver dankt zijn naam aan de sierlijke rozerode strepen op de steunblaadjes. De soort staat op de ‘Rode Lijst’ als kwetsbaar en is in Fryslân alleen nog te vinden in onze Huitebuersterbûtenpolder. In Nederland komt de klaver ook nog voor op Texel, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en het rivierengebied.

Ook de algemenere kleine klaversoorten als het Hazenpootje, Kleine klaver en Liggende klaver zijn gespot. Tijdens onze speurtocht werd helaas de Draadklaver (Frysk: Triedklaver) niet teruggevonden. Deze soort is erg lastig te vinden, omdat hij veel lijkt op de Kleine klaver. Beide soorten hebben namelijk oranjegele bloemen.

Een ‘uitstapje’ vol verrassingen

De rugstreeppad in de spotlight
Op zoek naar klavers, werden we ook nog verrast door de Rugstreeppaden (Frysk: Rêchstreekpodde). Het gebied staat bekend om haar populatie Rugstreeppadden, wat zeker niet ongezien kon blijven. Op verschillende plekken werd het prachtige ratelende geroep van de pad gehoord. Onderstaand volwassen exemplaar zat langs de sloot en wilde zelfs wel op de foto (door H.M. Hilboezen).

Rugstreeppad

Wat staat daar nou?
De polder heeft langs de oever bij het IJsselmeer een brede oever met rietmoeras. Riet is dan ook wat je hier verwacht, maar het was vooral een indrukwekkende Kraakwilg (Frysk: Kreaker) die de aandacht trok. De boom staat in de oever en heeft een kroon van ongeveer 15 meter hoog en 15 meter breed. Hij vormt hierdoor een bos op zich en is daarom aangemeld als monumentale boom. Een bijzonder ‘uitstapje’, waarvan we alleen maar blij kunnen worden!

Rijke (onder)waterwereld zorgt voor meer ontdekkingen
En toen door naar de oeverzone. Deze vormt, met het grote open water van het IJsselmeer, voor veel moeras- en watervogels een optimaal broedbiotoop. Dit jaar worden de broedvogels onderzocht, en nu al met leuke ontdekkingen. Zo is er sprake van een kolonie broedende Futen (Frysk: Hjerringslynder) met 20 à 30 paartjes! Ook hebben we vier broedverdachte Dodaars (Frysk: Dûkerke) gezien, zie ook onderstaande foto (door H. Pietersma). De Dodaars is de kleinste futensoort in Nederland en zeer schuw. Deze vogel heeft ondiepe wateren met een rijke onderwatervegetatie nodig. De aanwezigheid van de Krooneend bevestigt ook dat de waterkwaliteit langs de Huitebuersterbûtenpolder van goede kwaliteit is.

Dodaars

Van oeverzone naar rietzone
Aangekomen bij de rietzone, blijkt deze zeer geschikt te zijn voor de Baardmannetjes (Frysk: Burdmantsje). In het gebied zijn vier zingende Baardmannetjes gehoord. Andere rietvogels als Rietzanger en Kleine karekiet zijn ook in hoge aantallen aanwezig. In totaal hebben we in de Huitebuersterbûtenpolder 43 soorten gehoord of gezien. De tellingen voor dit jaar zijn echter nog niet afgelopen. Pas aan het einde van alle tellingen wordt duidelijk welke soorten in welke aantallen echt een territorium hebben in het gebied, maar tot nu toe zijn we erg tevreden!

Wil jij de waarde van het gebied ook beleven? Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar je kunt het van een afstandje goed bekijken. TIP: fiets over de zeedijk en geniet van het uitzicht over de polder. Lees meer over de Huitebuersterbûtenpolder >>

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies